👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2017-08-23 10:46 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Vi ska arbeta med att läsa, analysera och diskutera ett flertal noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna får lära sig viktiga verktyg för att skapa en egen novell. De ska arbeta med att få till en spännande inledning, föra handlingen framåt, en höjdpunkt och ett varierande språk. De får också lära sig olika berättartekniker och att hitta ett eget sätt att skriva sin novell.

Innehåll

Novell

 

 1. Allra först ska du få en genomgång om hur en novell är uppbyggd. Genomgången hittar du här: https://prezi.com/p/w0keb6_8tbm8/
 2. Lyssna eller läs novellen Pälsen.

Här kan du lyssna på novellen: https://www.youtube.com/watch?v=6Imutu8Y6hY

Här kan du läsa novellen:https://larare.at/svenska/moment/litteraturanalys/palsen.html

 1. Vi ska tillsammans diskutera novellen pälsen genom att titta på Prezin/genomgången. På så sätt lär du dig hur man ska tänka när man skriver en novell.
 2. Nu är du redo att skriva novell. Följ anvisningarna nedan för få idéer om vad ska du ska skriva om.
 3. Om du vill ha ytterligare hjälp, kolla in den här webbsidan: http://läxhjälp.nu/guider/svensktexter/tips-skriva-novell/
 4. Innan ni lämnar in era noveller så ska ni få göra kamratrespons på en klasskamrats novell. Utifrån den responsen ska du bearbeta din novell.

 

Har du svårt att komma på vad du ska skriva om?

 1. Skriv ner fem ord (saker) snabbt
 2. Skriv ner tre ställen du gillar att vara på
 3. Skriv ner tre saker du är rädd för
 4. Skriv ner namn på tre personer du ogillar, kändisar eller bekanta
 5. Skriv ner namn på tre personer du gillar, kändisar eller bekanta

 

Klar? Fint, du har nu gjort fem små listor med alldeles personligt valda ord. Ägna nu någon minut åt att ur varje lista stryka under ett av orden!

Om mina beräkningar stämmer kommer det leda till att du snart har sorterat fram fem ord.

 

Använd de understrukna orden - du har nu:

 • en sak som spelar en roll i historien
 • en rädsla att spela kring
 • en miljö
 • en god karaktär
 • en ond karaktär

Låt dessa ord utgöra basen i din historia - fundera över dem en stund, gör några anteckningar kring dem och om tankar som kommer upp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris - Novell

E
C
A
Du kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och du binder ihop texten på ett enkelt sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och du binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och du binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Du anpassar språket till den typ av text du skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och olika sätt att berätta. Du bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.