👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och djurens indelning åk 5

Skapad 2017-08-23 10:48 i Gåvsta skola Uppsala
Livets utveckling och djurens indelning
Grundskola 4 – 6 Biologi
Det var en gång för 4.5 miljarder år sedan……

Innehåll

Konkreta mål:

 

Du ska efter detta område ha fått kunskap om hur jorden skapades och hur djuren har utvecklats och är indelade. Du ska även kunna ge exempel på hur de är anpassade till olika miljöer. Du ska kunna söka information om ett djur i olika källor och redovisa den informationen i text och bild. Du ska även få undersöka ett djur och dokumentera ditt arbete i en rapport.

Undervisning:

 

Diskussioner, film, arbetsblad, powerpoints, dissektion, anteckningar, informationssök, källgranskning

Bedömning: 

Jag kommer att bedöma ditt arbete under

- diskussioner och grupparbeten

- faktatextskrivande och bearbetning

- dissektion 

- mindre uppgifter under lektionerna

Redovisning: 

 

 Deltagande i diskussioner

Skriftligt arbete om ett djur

Förhör

Dokumentation av dissektion

 

 

Matriser

Bi
Biologi: Livets utveckling och djurens indelning år 5

Godtagbar
God
Utvecklad
Kunskaper och begrepp
Förhöret och diskussioner i klassrummet.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang, likheter och skillnader mellan djurgrupper och använder till viss del biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang, ser likheter och skillnader mellan djurgrupper och använder relativt väl biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang, ser likheter och skillnader mellan djurgrupper och beskriver dessa med god användning av biologins begrepp
Livets utveckling
Berätta om livets utveckling (Förhöret)
Eleven känner till några steg i universums och livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Känner till Darwin och hans evolutionsteori.
Eleven känner till några steg i universums och livets utveckling och beskriver organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Känner till Darwin och kan berätta kort om hans evolutionsteori.
Eleven berättar om livets utveckling och beskriver utvecklat organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Känner till Darwin och kan berätta utvecklat om hans evolutionsteori
Genomföra undersökning
Genomföra undersökningar och formulera frågeställningar (Dissektion av räka samt fråga på förhöret)
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta vidare utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar som det går att arbeta vidare utifrån efter viss bearbetning.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och som det går att arbeta vidare utifrån.
Söka information
Söka information och kritiskt granska källor (skriftligt arbete)
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor som de kan hänvisa till.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor som de ur något perspektiv kan resonera kring.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor som de ur flera perspektiv kan resonera kring.
Använda information
Använda information i texter (Skriftligt arbete)
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och använder då i huvudsak ett vardagligt språk.
Eleven kan använda informationen i texter. Innehållet är inte helt korrekt och språket är blandat vardagligt/ naturvetenskapligt. Bild kopplad till arbetet finns.
Eleven kan använda informationen i texter. Ett naturvetenskapligt språk används på elevens egen nivå. Bild kopplad till arbetet finns.