👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1 Ht 2017

Skapad 2017-08-23 11:02 i Långåsskolan Falkenberg
Bokstavs-läs och skrivinlärning
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Under din första termin i skolan kommer du att bekanta dig med bokstavsformer och ljud och lära dig att använda dem tillsammans. Du kommer att lära dig hur man skriver och läser korta ljudenliga ord.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

 

I ämnet svenska kommer du att utifrån dina förkunskaper utveckla din läs och skriv förmåga och din förmåga att kunna lyssna.

Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att samtala, diskutera, presentera, uttrycka egna åsikter och redovisa inför lärare och klasskamrater.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:
Vi kommer att arbeta med
* läsa och skriva ljudenliga ord
* bokstavsinlärning
* ljudanalys
* lyssna

Undervisning och arbetsformerDu kommer att få arbeta med bokstäverna. Vi tränar på att forma bokstäverna på rätt sätt, lyssna efter ljudet i olika ord och ljuda samman till korta ord. Vi skriver korta ord och meningar. 
Du får berätta om vardagliga händelser och lyssna på dina kompisar när de berättar. Vi tränar på att återberätta berättelser vi hört eller läst. 
Vi arbetar enskilt, i par eller i grupp. Vi använder oss av olika läsinlärningsmaterial och högläsningsböcker.

Vi kommer även att arbeta praktiskt, ha utelektioner och använda iPads. 

Bedömning


Vad ska bedömas?
Att du kan koppla rätt bokstavsljud och namn till de bokstäver du arbetat med. Att du formar de stora och små bokstäverna på rätt sätt. Att du kan läsa och skriva korta ljudenliga ord tex ros, mos och mat.

Hur ska det bedömas?


Bokstavstest där du får se bokstaven och säga ljudet och namnet. Du ska läsa och skriva korta och ljudenliga ord för din lärare. Vi tittar på att du formar bokstäverna på rätt sätt när du skriver dem.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3