Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltidsresan HT17

Skapad 2017-08-23 11:32 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 4 – 6 Historia Svenska
Vi startar upp terminen med en spännande resa tillbaka till medeltiden. Hur hade du klarat dig undan den hemska digerdöden? Hur hade du bott? Vilken mat hade du ätit? Hur var det att vara 11 år på medeltiden?

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

Detta ska du lära dig:

Du ska:

 • veta hur människor levde på medeltiden och kunna jämföra att vara barn, man och kvinna då och nu.

 • veta vad Hansan var och vilken betydelse den fick för Nordens länder

 • veta vilka länder man handlade med under medeltiden och vilka varor man köpte och sålde

 • veta på vilka sätt människor och varor färdades

 • veta att kristendomen kom till Norden och hur den förändrade människorna som levde här

 • veta vem Heliga Birgitta var

 • veta hur pesten spreds

 • veta hur man försökte bota sjukdomar på medeltiden

 • veta vad ett kloster är samt dess roll i samhället

 • kunna de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder samt deras roller och rättigheter i det medeltida samhället

 • kunna något om medeltida lagar och straff

 • arbeta med studieteknik

Så här kommer vi att arbeta:

- Läsa faktatexter

- Titta på filmer

- Läsa texter o svara på frågor

- Studieteknik

- Diskutera och jämför

Så här kommer pedagogen att bedöma dig:

Din förmåga att

 • läsa och förstå faktatexter

 • göra jämförelser mellan förr och nu

 • visa engagemang i ämnet

 • svara på frågor vid ett skriftligt prov

 • använda dig av tankekarta och stödord för att kunna återberätta det du sett eller hört.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: