👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma 9A1 Kap 1. Stora och små tal

Skapad 2017-08-23 11:34 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
PP för området stora och små tal kapitel 1 i Formula åk 9.
Grundskola 9 Matematik

Vi kommer att repetera aritmetiken från föregående årskurser och fördjupa oss ytterligare i olika former av beräkningsregler.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med följande punkter ur centrala innehållet:

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta kapitel ska du:

- förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och kunna göra beräkningar med både positiva och negativa tal

- skriva och göra beräkningar med tal i potensform

- använda några prefix 

- använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal samt göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter

Undervisningen

Vi kommer att ha:

Lärarledda genomgångar, samtal/dialoger enskilt eller helklass/grupper, problemlösning, eget arbete i digital lärobok. Vi kommer avslutningsvis ha prov, A-del och B-del.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

lösa problem som kan vara komplexa dvs hur du löser problem i flera steg

välja ändamålsenlig metod dvs den metod som är bäst för att lösa uppgiften

muntligt och skriftligt visa dina kunskaper under arbetets gång

Se även mer detaljerad matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
MA åk 9B1. Kap 1

Formulera och lösa problem samt värdera valda strategier och metoder

E
C
A
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt.
Redovisning
Du kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller som passar till problemet.
Du kan formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning passar till problemet.
Du kan formulera enkla matematiska modeller som passar till problemet.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

E
C
A
Aritmetik
Beräkna positiva och negativa tal. Använda potenser, kvadrattal och kvadratrötter
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

E
C
A
Matematiskt språk
Muntligt och skriftligt
Du använder symboler, formler och uttrycksformer för sannolikhet och procent med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, formler och uttrycksformer för sannolikhet och procent med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du använder symboler, formler och uttrycksformer för sannolikhet och procent med god anpassning till syfte och sammanhang.