Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi, reklam och hur Sverige styrs

Skapad 2017-08-23 11:59 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap

Innehåll

Pedagogisk planering för ekonomi, reklam och hur Sverige styrs

Vecka 34-43

Syfte:

Du kommer att få träna förmågan att se samband, förstå begrepp i olika sammanhang, jämföra, diskutera, analysera, dra slutsatser samt resonera.

Få kunskap om:

 • hur reklam och opinionsbildning i olika medier påverkar oss
 • hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med hjälp av källkritiska metoder
 • hur du kan påverka din privatekonomi och hur arbete, inkomst och konsumtion samverkar
 • den offentliga ekonomin, vad skatter är samt vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till
 • ekonomiska villkor för barn i Sverige och orsaker till samt konsekvens av välstånd och fattigdom
 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas
 • regeringen och riksdag och deras uppdrag
 • politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för dig och din familj, t.ex. vad alliansen och de borgerliga partierna har för uppfattningar om skatter

 

Genomförande:

 • Föreläsningar
 • Diskussioner i par, grupper och helklass
 • Film
 • Arbete med begrepp, texter och texthäfte
 • Tvärgruppsdiskussioner
 •  

Bedömning:

Se matrisen Ekonomi, reklam och hur Sverige styrs, vecka 34-43

Bedömning kommer att ske både under lektionerna och vid bedömningstillfällen som du kan förbereda dig inför.

Matriser

Sh
Ekonomi, reklam och hur Sverige styrs, vecka 34-43

Ny nivå
EKONOMI
Skapa en budget, visa hur den kan förbättras och förklara varför det är viktigt att ha en budget
Du förstår till viss del det grundläggande i hur man gör en budget och får med vissa av en familjs inkomster och utgifter.
Du förstår det grundläggande i hur man gör en budget och får med de viktigaste av en familjs inkomster och utgifter.
Du har goda kunskaper om hur man gör en budget och vilka de vanligaste inkomsterna och utgifterna är.
Du har mycket goda kunskaper om hur man gör en budget och vilka de vanligaste inkomsterna och utgifterna är.
Förstå samband, t.ex. utbud och efterfrågan
Du visar till viss del grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Du visar grundläggande kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Du visar goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Du visar mycket goda kunskaper om den privata ekonomin och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
Reflektera kring givna påståenden
Du försöker att föra fram en åsikt med något argument som bygger på fakta.
Du för fram en åsikt med något argument som bygger på fakta.
Du för fram dina åsikter, utvecklar dem väl och bygger dem på fakta.
Du för fram dina åsikter och utvecklar dem mycket väl samt bygger dem på fakta.
Använda begrepp och förstå innebörden av dem
Du visar till viss del grundläggande kunskaper om betydelsen av några av de begrepp som hör till arbetsområdet.
Du visar grundläggande kunskaper om betydelsen av några av de begrepp som hör till arbetsområdet och använder dessa till viss del i rätt sammanhang.
Du visar goda kunskaper om betydelsen av de begrepp som hör till arbetsområdet och använder dessa i till stor del rätt sammanhang.
Du visar mycket goda kunskaper om betydelsen av de begrepp som hör till arbetsområdet och använder dessa i rätt sammanhang.
HUR SVERIGE STYRS
Kunna se likheter och skillnader mellan riksdag och regering samt använda ord och begrepp som hör till området
Du kan till viss del undersöka och beskriva på ett mycket enkelt sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur politiska strukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett väl utvecklat sätt hur politiska strukturer är uppbyggda och fungerar.
Använda ord och begrepp som hör till området
Du kan till liten del använda ord och begrepp som tillhör området.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett ofta riktigt sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett oftast riktigt sätt.
Du kan använda ord och begrepp som tillhör området på ett alltid säkert sätt.
REKLAM
Resonera
Du diskuterar inte hur människor och grupper kan använda massmedier för att påverka.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan använda massmedier för att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan använda massmedier för att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan använda massmedier för att påverka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: