Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quel temps fait-il? Kapitel 4

Skapad 2017-08-23 12:42 i Aroseniusskolan Ale
Chez nous 2 - Kapitel 2.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Inom detta område kommer du att få lära dig att prata om vädret och beskriva de fyra årstiderna. Du kommer också att lära dig namnen på olika fritidsaktiviteter och att beskriva familj och släkt.

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 
Vi arbetar med kapitel 4 i Chez nous 2.
Vi läser de tre texterna och bearbetar dem genom olika muntliga och skriftliga uppgifter. Tillsammans gör vi olika hörövningar som är kopplade till arbetsområdet. Ni använder er av Övningsmästaren för att lyssna och träna på uttal. Där kan ni också göra olika hörövningar på egen hand.  

 

Efter avslutat arbetsområde kommer ni att kunna:

 • talen upp till 1000
 • väderuttryck och namn på årstiderna
 • namn på fritidsaktiviteter
 • släktord
 • månader och datum
 • Europas länder
 • förstå och tillämpa den grammatik vi gått igenom:
  - presens av verben aller och faire
  - possessiva pronomen (min, mitt, mina etc.)
  - prepositioner framför länder och städer

Veckoplanering & läxor:

v. 36
              Läxa tisdag: Väderuttryck (anteckningar) + Kap 4A (lyssna, läsa, översätta)


v. 37   
               Läxa tisdag: Fritidssysselsättningar (TB s. 80-81)  + Kap 4B (lyssna, läsa, översätta)


v. 38   
               Läxa tisdag: Verbet faire i presens (TB s. 81) 

v. 39

               Läxa tisdag: Possessiva pronomen (anteckningar) + Kap 4C (lyssna, läsa, översätta)

v. 40

               Läxa tisdag: Månaderna + datum

v. 41

               Läxa tisdag: Länder i Europa (anteckningar)

                         
  

v.42   Tisdag: Skriftligt test
          

          
           

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter - du visar att du förstår det vi läser och lyssnar på genom att svara på enkla innehållsfrågor.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift - du deltar aktivt i muntliga dialoger. Du kommer att få skriva en längre text om de fyra årstiderna

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda - när du skriver din text om årstiderna använder du ordbok om du behöver slå upp ord.  

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - du använder tilltalsordet ni och olika artighetsfraser.

Bedömningen sker löpande under lektionstid.
Ni får en läxa/vecka, alltid till tisdag, som framför allt består i att lära sig nya ord eller grammatiska moment. Läxan förhörs oftast skriftligt.

Arbetsområdet avslutas med läs- och hörförståelse (v. 41) och ett skriftligt prov (v.42) som kommer att bestå av:

 

Väderuttryck, fritidsintressen, månader & länder i Europa

Verb i presens: faire + aller

Siffror upp till 100

Possessiva pronomen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: