👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering tyska

Skapad 2017-08-23 12:46 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval

På tyskalektionerna får du möjlighet att bli bättre på att läsa, skriva, lyssna och tala. Du utökar ditt ordförråd och blir säkrare på grammatiken.

Innehåll

Genom undervisningen ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Lektionernas innehåll

I undervisningen arbetar vi med utgångspunkt i böckerna men använder även mycket annat material, t ex material på nätet. Du lär dig klara av att uttrycka dig i vardagliga situationer, berätta om dig själv och dina intressen, lär dig beskriva personer och händelser, uttrycka dina åsikter och känslor. I undervisningen kommer du att:

 • Arbeta med olika typer av texter t ex berättelser, dialoger, notiser och dikter
 • Göra olika typer av hörövningar t ex lyssna på samtal, intervjuer, filmer och sånger
 • Göra olika typer av skrivövningar t ex presentera dig själv, skriva berättelser och göra beskrivningar
 • Göra olika typer av muntliga övningar t ex presentera dig själv, spela teater, sjunga, göra uttalsövningar
 • Jobba med ordkunskap t ex stavningsövningar, korsord, gloslekar, spela spel
 • Öva på grammatik på olika sätt
 • Lära dig om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, dvs alltifrån artighetsfraser och tilltalsord till realia- och kulturkunskaper

 

Bedömning

 • din förmåga att använda ett begripligt, sammanhängande och varierat språk i tal och skrift 
 • din förmåga att läsa och förstå helhet och detaljer i olika slags texter
 • din förmåga att förstå helhet och detaljer i talad tyska i olika sammanhang
 • din förmåga att jämföra företeelser i tyska språkområdet med egna erfarenheter och kunskaper 

Eleverna kommer regelbundet att ha läxor och förhör. Vid några tillfällen per läsår har eleverna olika former av redovisningar och test. I Unikum kommer det finnas information om läxor och uppgifter.

 

För mer information om syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i tyska se Skolverket:

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/moderna-sprak