👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- språklära

Skapad 2017-08-23 13:00 i Vessigebroskolan Falkenberg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med det svenska språket.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskper i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan utrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Du ges möjlighet att utveckla dina kunskaper om det svenska språket, dess normer och uppbyggnad. Du ska stärka din medvetenhet och tilltro till de egna språket och din kommunikativa förmåga. 

 

Bedömning - vad och hur

Konkreta mål

Du ska lära dig: 

Namnen på de nio ordklasserna. 

Veta vad substantiv, verb och adjektiv är samt känna till räkneord och prepositioner. 

I substantiv veta vad skillnaden är på singular och plural, samt bestämd och obestämd form. 

Hur man böjer ett verb enligt olika tempus (tidsformer). 

Hur man komparerar (böjer) adjektiv. 

Hur man kan använda adjektiv för gestaltande beskrivningar. 

Urskilja räkneord och prepositioner ur en text. 

 

Jag bedömer det material du arbetat med under området, både det du gjort skrifltigt och det du visar när vi arbetar muntligt genom att observera. 

Undervisning och arbetsformer

 Vi ser på Grammatikbolaget och kopplar det till boken Språklära. 

Muntliga och skriftliga övningar, enskilt och i grupp. 

Gemensamma genomgångar. 

Skriva texter. 

Lekar och ramsor. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6