👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Päronet uppstart

Skapad 2017-08-23 13:20 i Allerums förskola Helsingborg
Förskola
På Allerums förskola är de äldre barnen Upptäckare och de yngre barnen Äventyrare. Efter sommaren har några barn börjat skolan, andra har bytt grupp och några är helt nya på förskolan. Inledningsvis under hösten lär vi känna varandra och lär oss hur en dag på Allerums förskola går till.

Innehåll

Mål och syfte

Förskolan är en plats för utveckling och lärande. En förutsättning för barn att ta till sig ny kunskap är att de känner trygghet, får ha roligt, leka och fantisera. Syftet med uppstartsveckorna är att barnen ska få lära känna oss pedagoger, varandra, förskolans inne och utemiljö. 

Våra metoder

- Inskolningsperioden, där vi pedagoger etablerar en god kontakt med barnen och er vårdnadshavare.

- Samma rutiner varje dag när det gäller fruktstund, utevistelse, lunch, vila, mellanmål.

- Under dagen visar vi pedagoger vilket utbud av material som finns och hur man använder det.

- Hjälpa alla barn att hitta trygghet i gruppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016