👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2017-08-23 13:35 i Apelskolan Falkenberg
LPP för läsåret 2017-2018
Grundskola 3 Musik

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

 

 • Du kommer att få sjunga sånger tillsammans i grupp.
 • Du kommer att få gestalta musik med rörelser.
 • Du kommer att få prata om musik.
 • Du kommer att få gestalta musik genom att måla bilder. 
 • Du kommer att få träna på rytmer. 
 • Du kommer att få lyssna på musik inom olika genrer. 
 • Du kommer att få lära dig om olika instrument, hur de låter och hur de ser ut. 

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 •  Din förmåga att delta i sång.
 • Din kunskap om barnvisor.
 •  Ditt aktiva deltagande under musikstunderna.

Hur ska det bedömas?

 • Du visar att du kan lyssna och du är aktivt med och sjunger. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3