👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

EN TUR TILL SKOGEN

Skapad 2017-08-23 13:39 i Knutsbo förskola Ludvika
Att gå till skogen är en av våra återkommande aktiviteter. Nedan beskriver vi hur vi tänker kring skogsbesöken och annat arbete med temat.
Förskola
Vi besöker skogen under årets alla årstider. Där vi kommer njuta av naturen samt jobba kring varierande aktiviteter och knyta ihop arbeten i andra teman.

Innehåll

Vi tar en promenad och besöker vår vackra skog...

I skogen reflekterar vi över vad som ryms i skog och naturen. Lär oss hur årstiderna påverkar omgivningen och skiftar med olika egenskaper. Njuter av miljöombytet och låter fantasin ta plats.

Vi lär oss om naturkunskap, tar tillvara på material till skapande, tränar vår motorik och utforskar. Vi skapar nya lekar och upptäcker vad som finns i skogen. Vi anpassar även våra utflykter till skogen efter barnens intresse och vad som lockar intresse.

 

Vi dokumenterar våra utflykter och presenterar dom i Unikum. Även kopplat till material som visas upp på avdelningen såsom i kollage.

 

 

 

 

 

METOD - GENOMFÖRANDE

När gruppen går till skogen strävar vi efter att det ska vara en trevlig upplevelse. Att vara i skogen ska vara positivt. Barnen ska få tid att klättra och springa fritt i skogen då det är ett bra sätt att träna sin grovmotorik.

Man brukar tala om miljön som den tredje pedagogen och i skogen stämmer det verkligen. Barnen blir lugna och avslappnade, det finns mycket att göra och alla kan vara med.

För att lyfta naturvetenskapen brukar vi observera naturen tillsammans med barnen, vi brukar samtala om vad som händer när årstiderna skiftar, hur skogen ser ut olika årstider och vilka djur som är framme.

På plats på förskolan arbetar vi vidare med fördjupning i olika djur och växter. Vi tar fram bilder och böcker och har skapande aktiviteter. 

  

DOKUMENTATION

Vi kommer att presentera vår dokumentation främst i Unikum. Med inlägg på vår blogg och barnens lärlogg. Men även kommer vi presentera barnens arbete på avdelningen i form av kollage och de kreativa arbetet,

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi dokumenterar på unikum men skriver även ut bilder och reflekterar kring dokumentationen tillsammans med barnen. Vi försöker alltid förbättra vår verksamhet och reflekterar också i arbetslaget om hur vi kan gå vidare med aktiviteten utifrån barnens reaktioner och intressen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016