👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och vattnets kretslopp

Skapad 2017-08-23 13:40 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 5 Kemi
Inom området kommer du bland annat lära dig om vattnets egenskaper, uppbyggnad och betydelse för allt levande på jorden. Du kommer att utveckla din förmåga att undersöka på ett vetenskapligt sätt. Du skall få träna dig i att skriva en vetenskaplig rapport. Du skall få träna dig i att formulera en hypotes, utföra ett experiment, skriva resultaten samt slutligen dra en slutsats.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

När vi behandlat området vatten ska eleven ha kunskap om:
- Vattnets betydelse för allt levande på jorden.
- Sötvatten och saltvatten.
- Vattentillgången i olika länder.
- Förklara vattnets kretslopp.
- Vattnets uppbyggnad, vattenmolekylen, vattnets tre faser och övergångarna mellan dem.
- Ytspänning och vad som gör att saker flyter. Arkimedes princip.
- Dokumentera vetenskapligt (hypotes, genomförande, resultat och slutsats).

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Jag kommer att bedöma hur du
- deltar i diskussioner
- utför experiment i grupp och enskilt
- klarar av att dokumentera experimenten
- kan redogöra för vattnets uppbyggnad, egenskaper och kretslopp

Undervisning – Genomförande och tidsplan

När vi arbetar med området vatten kommer du att få lärarledd undervisning blandad med diskussioner och frågeställningar.
Vi kommer att läsa i faktaböcker om vatten och se på undervisningsfilmer som handlar om vatten och dess kretslopp.
Vattenexperiment kommer vi att göra som visar på vattnets egenskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6