👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konst och makt, åk 7-9, ht-17

Skapad 2017-08-23 13:48 i Ljungviksskolan Lerum
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 7 – 9 Bild
En bild säger mer än 1000 ord! I det här grupparbetet undersöker vi begreppet makt och hur vi kan gestalta det. Frågor att utgå ifrån kan vara: Vad är makt? Vad betyder ordet makt? Hur kan makt se ut? Finns det olika slags makt? Vad finns det för symboler som uttrycker makt? Bilden och konsten kan provocera och ta upp områden på ett sätt som är svårt med bara ord och text.

Innehåll

Syfte


I det här området kommer du att träna din förmåga att:

 

 

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

 

 

 

 • Bl 7-9
  Bildframställning Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl 7-9
  Bildframställning Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl 7-9
  Redskap för bildframställning Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Bl 7-9
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 

 

Undervisning/Metoder

GRUPPUPPGIFT:

 

 • Ni ska i grupper om 3- 4 personer skapa en installation som på något sätt handlar om makt. Ni ska bygga er installation av olika slags material, skräp, papper, garn, ready-mades, färg, kartong, paraplyer.... Tänk stort!
 • Gemensam genomgång av vad konstformen installation (platsbaserad konst) innebär.
 • Vi tittar på några olika verk samt gör en enkel bildanalys.
 • Gruppen diskuterar vad makt är och hur  det ska gestaltas, gör en gemensam tankekarta. 
 • Gruppen väljer en plats där installationen ska byggas/visas.
 • Tillverka/bygg er installation, ni har 5 arbetspass på er, ca 5 timmar. Tänk på att fördela arbetet inom gruppen så att ni jobbar tidseffektivt.
 • Var och en dokumenterar arbetet under tiden ni jobbar. Reflektera över din egen insats i gruppens arbete. Skriv, fotografera eller filma, det  är värdefullt att ha inför redovisningen och utvärderingen.
 • Ni ska kunna tala om för mig och klassen hur ni tänkte när ni byggde er installation och på vilket sätt den handlar om makt.

 

Bedömning och redovisning

Bedömning sker fortlöpande, formativt under arbetets gång.

muntlig redovisning av installationen/skulpturen
skriftlig dokumentation och reflektion
Deltagande vid diskussioner
praktiskt genomförande av uppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9