👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Detektivbyrån

Skapad 2017-08-23 13:53 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska Matematik
Under några veckor kommer du att få lära känna Sally Smart och hennes Detektivbyrå. Du ska få lyssna på berättelsen om Sally Smart och hennes äventyr. Du kommer att få kluriga uppdrag där du får prova på att arbeta som detektiv.

Innehåll

Detektivbyrån

Följande mål ligger till grund för arbetet

Du ska:

  • kunna lyssna aktivt på och följa med i handlingen i berättelsen om Sally Smart.
  • kunna återberätta innehållet i berättelsen om Sally Smart så att andra förstår vad du menar.
  • kunna tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter.
  • kunna läsa en bekant text på egen hand med flyt och kunna återberätta vad du läst.
  • kunna skriva detektivhistoria med början, mitt och slut.
  • kunna skriva texter med punkt och stor bokstav.
  • kunna rita en bild efter instruktion.
  • kunna beskriva geometriska objekt
  • kunna använda likhetstecknets betydelse.
  • Kunna göra uträkningar med de fyra räknesätten.
  • Kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.
 

 

Undervisning

Du kommer att:

 • lyssna till berättelsen om Sally Smart och detektivbyrån.
 • diskutera innehållet i berättelsen om Sally Smart och träna på att framföra dina åsikter.
 • delta i boksamtal.
 • träna på återberätta handlingen i böcker som du läst.
 • skriva olika sorters texter på datorn och för hand, som tex beskrivande, argumenterande och berättelser, både med din deckarkompis och enskilt.
 • läsa upp dina texter inför klassen.
 • skapa bilder som hör ihop med de texter som du skrivit.
 • formulera matematiska problem 

 

 

Bedömning

Vi använder oss av Nya språket lyfter när vi bedömer svenskan.  I matematik använder vi oss av bedömningsmatrisen som vi gjort på skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3