👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dröm om demokrati

Skapad 2017-08-23 13:56 i Tunets skola Borlänge
Ett arbetsområde om Sveriges demokratiska system, baserat på UR.ses filmserie "Dröm om demokrati".
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vi ska se utbildningsradions filmserie "Dröm om demokrati" och arbeta kring de ämnen som tas upp, t ex demokrati, diktatur, rösträtt, fri press och propaganda.

Innehåll

Elevdel

 

Övergripande mål

 • Att få kunskap om det demokratiska systemet
 • Att få syn på sin egen möjlighet att påverka samhället

Mål

 • Att få insyn i partiväsendet
 • Att få insyn i skattesystemet
 • Att få insyn i valprocessen
 • Att få insyn i grundlagarna
 • Att få insyn i sin möjlighet att påverka
 • Att få en historisk översikt över svensk demokrati

Undervisning

Under tre veckor kommer vi att se filmserien "Dröm om demokrati" på UR.se och efter varje avsnitt diskutera i par och helklass delar av det demokratiska systemet. 

 

Uppgifter

 • Dröm om Demokrati

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
GA Samhällskunskap 4-6

F
E
C
A
SH-1. Samhällsstrukturer
Förmågan att ha kunskaper om samhällsstrukturer. Eleven har kunskaper (olika begrepp, vad som händer ihop med vad etc.) om samhällsstrukturer (genussystemet, riksdag och regering, domstolarna etc.).
Eleven har någon uppfattning om vad samhällsstrukturer är och kan nämna någon vid namn.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
SH-2. Undersöker strukturer i samhället
Förmågan att undersöka hur olika samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven undersöker social (genussystemet etc), mediala (hur fungerar en tidning, vad har en journalist för rättigheter och ansvar etc.), rättsliga (vad gör en domstol, vad händer om någon blir gripen etc.), ekonomiska (vad är en aktiemarknad, vad gör räntan etc.) och politiska (riksdag och regering etc.) strukturer. Eleven beskriver då samband (hur påverkar det en tidning trycker av vad tidningen har för politisk profil etc.) inom dessa olika samhällsstrukturer.
Eleven undersöker hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och/eller fungerar.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
SH-3. Samhällsvetenskapliga begrepp
Förmågan att använda samhällsvetenskapliga begrepp. Eleven kan använda sig av samhällsvetenskapliga begrepp (enkammarriksdag, mened, styrränta etc.) på ett fungerande sätt (rätt ord vi rätt situation etc.).
Eleven kan nämna några begrepp som kan användas.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
SH-4. Resonerar om möjlighet att påverka
Förmågan att resonera om hur individer och grupper möjlighet att påverka. Eleven kan resonera dels om hur individer (en enskild person etc.) och grupper (fotbollsföreningar etc.) kan påverka beslut (en enskild medborgare kan genom att rösta i demokratiska val etc.) på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka (någon som har mindre status har svårare att göra sin röst hörd i t.ex. TV etc.).
Eleven kan ge något exempel på när individer och/eller grupper kan påverka beslut.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
SH-8. Demokratiska värden och processer
Förmågan att resonera om demokratiska rättigheter och skyldigheter och gör det med avstamp i kunskaper om demokrati. Eleven har kunskaper om demokratiska värden (likhet inför lagen, en röst per person etc.) och processer (hur går ett årsmöte till, hur går regeringsbildande till etc.). Dessutom kan eleven för resonemang om demokratiska värden (att respektera andras åsikter, behandla andra med respekt etc.) och principer (yttrandefrihet, religionsfrihet etc). Detta gör eleven kring sådana beslut som ligger nära eleven själv.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och/eller beslutsprocesser och visar det genom att nämna några elevnära demokratiska rättigheter och/eller skyldigheter.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.