👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-23 14:03 i Tunets skola Borlänge
Planeringen utgår ifrån Puls Historia. Medeltiden-hur folk levde i Norden Medeltiden-kungarna och krigen
Grundskola 5 Historia
Vi fortsätter nu med medeltiden och har kommit fram till, kungar och krig. Hur man valde kung, de olika kungarna och hur de stred om makten, om handel och Kalmarunionen samt Stockholms blodbad. Vi går tillbaka och lär oss om vårt helgen Heliga Birgitta.

Innehåll

Målet

Målet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå den politiska och samhälleliga utvecklingen i Norden under medeltiden.
 • reflektera över livet på medeltiden.
 •  förstå skillnaden mellan de olika samhällsklasserna och se likheter och skillnader mellan att vara människa då och nu

Hur

Vi kommer att:

-läsa faktatexter tillsammans och diskutera texterna

-arbeta i arbetsboken med frågor till det vi läst

-se "Ahmed i medeltiden"

-samtala

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån:

Hur väl du deltar i diskussioner i klassen 

Hur väl du utvecklar dina svar i arbetsboken

Din förmåga att se likheter och skillnader mellan att leva på medeltiden och nu

Din förmåga att se de olika regenternas påverkan på sin tid

Uppgifter

 • historieprov

 • Historieprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nordens kulturmöten med övriga Europa. Medeltidens handelssystem.
Du ska veta vad Hansan var och enkelt kunna berätta om det.
Du ska veta var Hansastäderna låg och vilka varor man handlade med.
Du ska kunna förstå och berätta om Hansans inflytande på kultur och samhället.
De nordiska staternas bildande.
Du ska känna till hur man valde kungar.
Du ska känna till Birger Jarl, Magnus Ladulås och Magnus Eriksson och vad de betytt för Sverige.
Du ska känna till Kalmarunionen och drottning Margareta.
Kristendomens införande i Norden och konsekvenser för olika människor och grupper.
Du ska känna till vem som var kyrkans överhuvud.
Du ska känna till vad kloster är och något om livet i kloster. Heliga Birgitta.
Du ska känna till vad kyrkan krävde av människorna och vad kyrkan kunde hjälpa till med.
Levnadsvillkor för män, kvinnor och barn.
Du ska känna till var människor bodde och hur de kunde livnära sig.
Du ska känna till de fyra stånden.
Du ska känna till hur de olika stånden samspelade och påverkade varandra.