👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2017-08-23 14:27 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Matematik

Du ska få utveckla ditt intresse och dina kunskaper inom matematik.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga och dina kunskaper att:

- formulera och lösa problem samt att kunna berätta hur du tänkt.
-automatisera lilla plus och minus samt dela upp talen mellan 0-10.
-förstå talens värde inom talområdet 0-1000.
- förstå stora plus 0-20 och stora minus 0-20.
- förstå symbolerna (+ - =) och deras placering.
-avläsa klockan hel/halv, kvart i/över.
- få förståelse för begreppen hälften/dubbelt.
- Känna igen olika enheter så som cm, m, dl, l, kg och g.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma att du kan:

-formulera och lösa problem samt berätta hur du tänkt.
-automatisera lilla plus och minus samt dela upp talen mellan 0-10.
-förstå talens värde inom talområdet 0-1000.
-förstå symbolerna (+ - =) och deras placering.
-avläsa klockan hel/halv, kvart i/över.
- förklara begreppen hälften/dubbelt.

Detta kommer att bedömas genom praktiska övningar samt muntliga och skriftliga test.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med problemlösning i grupp och enskilt. Vi pratar matte, arbetar med olika material och spel. Vi använder oss av Matematikboken för att träna färdighetsträning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3