Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En - år 7, ht 17: "Me, myself and I"

Skapad 2017-08-23 14:32 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Engelska
"Me, myself and I" - skriva, tala

Innehåll

INLEDNING

Du ska under den här perioden jobba med olika sätt att beskriva dig själv och din omgivning. Vad tycker du om, hur är du och vad gör du? Vad har du för drömmar och tankar om framtiden?

ÖVERGRIPANDE MÅL

I Lgr 11 under rubriken "Övergripande mål och riktlinjer" har vi för detta arbetsområde valt att särskilt lyfta fram följande:

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,

 

 

SYFTE

I ämnet engelska kommer du under det här arbetsområdet främst ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Du ska få skriva om dig själv på den nivå där du befinner dig. Vi kommer att ha "small talk" där du får berätta och svara på frågor om dig själv. Du kan givetvis också passa på att ställa frågor till oss. Du kommer att ha möjlighet att utöka ditt ordförråd och förbättra ditt sätt att uttrycka dig på engelska såväl muntligt som skriftligt.

METOD OCH INNEHÅLL

* Du ska fylla i ett ”frågeformulär” och/eller skriva en text, där du presenterar dig själv. (Formulär/Word/Penna och papper). Publicera som uppgift i unikum. WRITING.
* Du ska få skriva ett brev (besvara brevet från Linda eller Maryam), där du bl.a. berättar om dina tankar och drömmar om framtiden, använd Word eller papper och penna och lägg upp i Unikum under uppgift. WRITING.
* Du kommer att få berätta muntligt om vem du är och vad du tycker om att göra - ”small talk” med Linda/Maryam. SPEAKING
* Arbetsområdet avslutas med att du gör en animerad redovisning i appen "Plotagon". Döp din film till "Me, myself and I". I filmen skapar du en karaktär som föreställer dig själv och visar din personlighet. Filmen kommer att visas upp för resten av gruppen. WRITING + LISTENING

PROCESS OCH TIDSPERIOD

v. 34

tors– Genomgång av LPP, arbetsuppgifter och ladda ner appen Plotagon.

v. 35:

Arbeta med frågeformulär/text om dig själv. (word eller papper & penna)

 

v. 36

Vi börjar med small talk där du får berätta lite om dig själv och dina intressen för Maryam//Linda. 

ons- forts. arbeta  med formulär / text om dig själv och publicera senast ons 6 sep.

tors - GG av brevskrivning - Du kommer att få skriva ett brev till Linda eller Maryam (med penna eller på I-pad i word).

 

v. 37:

ons - Fortsätt arbeta med ditt brev. "Small talk" fortsätter.                                  

tors - GG: Plotagon. Under den här  och kommande vecka ska du sätta samman din animerade redovisning i appen Plotagon. Filmen kommer sedan visas upp för resten av gruppen. Du ska även reflektera och självskatta dig själv i Unikum.

fred 15/9 - INLÄMNING I UNIKUM (brev)

 

v. 38

ons: Fortsättning filmskapande. "Small talk" fortsätter.

tors: Fortsättning filmskapande. "Small talk" fortsätter.

fred: A-pass - utvärdering och självskattning enl. FFF i lärloggen på UNIKUM.

 

v. 39

ons: Redo att visa din film den 27/9 eftersom filmvisningen börjar

tors: filmvisning fortsätter

 

v.40

Ons: diagnoser 

Tors:

 

Uppgifter

 • EN small talk

 • EN small talk

 • EN - Formulär/text om dig själv

 • EN - Brev

 • EN - Skapa film

 • Läxa: Ordlista - Letter. åk7

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
MATRIS FÖR ENGELSKA - Lgr 11 år 7-9

LÄRANDE

LÄRANDE/ANSVAR
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Har svårt att komma igång med sina arbetsuppgifter och/eller arbetar endast korta stunder.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ett visst ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget lärande.
Deltar aktivt på lektionerna och tar ansvar för sitt eget och gruppens lärande

Produktion och Interaktion

Observera att bedömning kring samtal och muntlig framställning kommer längre fram i samband med senare LPP.
På väg mot E
E
C
A
Skriva
 • En
 • En
 • En
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du till viss del formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang behöver du mer träning i att anpassa språket efter olika mottagare och sammanhang. Du behöver träna mer på strategier i språket för att ta dig runt hinder (t.ex. förklara på ett annat sätt)
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: