Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige SO/NO åk 4 ht17

Skapad 2017-08-23 14:37 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Vi kommer att lära oss om vårt land Sverige, hur det ser ut och varför, var vi bor, vilka djur och växter vi har runt oss, och vad man kan göra i Sverige.
Grundskola 4 Biologi Geografi

Vi som bor här på jorden måste vara rädda om den. För att veta hur vi ska göra för att leva tillsammans, bevara natur och djurliv så måste vi lära oss geografi och biologi. Vi kommer att börja med att studera Sverige tillsammans.

Innehåll

Det här ska vi lära:

 • Vilka olika landskapstyper vi har i Sverige, ge exempel på djur och växter som finns där, och veta vad som är speciellt med de olika landskapstyperna.
 • Ord som handlar om geografi och biologi t.ex. väderstreck, skogsmark, odlad mark, vattendrag, ekosystem etc.
 • Att det finns olika typer av kartor och hur de används.
 • Du ska veta hur människan och naturen förändrar landskapet och vilka konsekvenser det får.
 • Du ska veta vilka naturresurser som finns i Sverige och vad de används till.
 • Du ska känna till allemansrätten och hur den används.
 • Du ska kunna några vanliga växter och djur i Sverige.
 • Du ska känna till djurs, växters och organismens liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband.
 • Vad som menas med klimat och väder och hur olika klimat bildas.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass, i grupp och enskilt.
Du får  göra olika typer av undersökningar, och göra fördjupningar.
Vi ska titta på Geografens testamente och andra filmer. 
Vi kommer att göra jämförelser mellan olika delar av Sverige.
Vi ska arbeta med kartor både digitalt och med kartböcker.
Du kommer att lära dig mer om olika växter och djur som lever i Sverige. Du ska få söka information om växter och djur med hjälp av böcker, internet, film m.m.
Du ska läsa och ta ut viktiga fakta ur en text eller annan källa. 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Prov på Sveriges namngeografi, naturtillgångar och om Sveriges djur och växter. 
 • Göra en egen karta med karttecken.
 • Muntlig och skriftlig presentation om ett av Sveriges landskap.
 • Jämföra landskap med varandra genom att använda kartboken.
 • I ditt arbete ska du kunna använda ord och begrepp rätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: