Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 9

Skapad 2017-08-23 14:37 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
"Det är konkurrensen som gör att marknadsekonomin fungerar. Det är den fria konkurrensen som driver bagaren att baka ett gott bröd, slaktaren att möra ett bra kött och bryggaren att brygga ett starkt öl. Ty det är konkurrensen som gör att endast de bästa producenterna överlever och förser konsumenterna med det de vill ha" Citat av Adam Smith, Brittisk ekonom på 1700-talet

Innehåll

Vad ska vi göra?

Du kommer läsa samhällskunskap under vårterminen och det du kommer att arbeta med är;

 • Ekonomi, marknad och samhället
 • EU, Europa och världen
 • Mänskliga rättigheter
 • Konflikter i världen/diskriminering av flickor i världen

Hur ska vi göra detta?

 • Powerpoint ”samhällsekonomi
 • Arbete i arbetshäfte
 • Film ” Att köpa och sälja”(handlar om marknadsekonomi och hur handeln påverkar oss och världen omkring oss)
 • Arbete om EU. Här kommer du träna din förmåga att argumentera (ta ställning, för- och emot).
 • Film om EU ” Vem bestämmer vad”. Denna film finns även på arabiska och somaliska.
 • Powerpoint ”Mänskliga rättigheter” + arbete i häfte.
 • Egen arbete om konflikter i världen eller diskriminering av flickor i världen.  

Varför ska vi göra detta?

Syfte Samhällskunskap;

 • Eleven utvecklar förmågan att se skillnaden mellan individer i olika delar av världen.
 • Eleven skall utveckla en helhetssyn för samhällsfrågor och samhällsstrukturer, exempelvis sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga och politiska aspekter.
 • Eleven skall även se samhällsfrågor ur olika perspektiv och på så sätt utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor.
 • Eleven skall också utveckla sin förmåga att analysera och kritiskt granska globala samhällsfrågor med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden. Under detta arbetsområde kommer jag bedöma följande;

Vad kommer jag bedöma?

 • Löpande insatser såsom diskussion, reflektion osv. kring ämnet (analysförmågan)
 • Grupparbetet (förmågan att granska källor/hantera information och kommunikativa förmågan)
 • Prov i samhällsekonomi (begreppsförmågan och analysförmågan)
 • Hur väl du använder dig av ämnesspecifika begrepp (begreppsförmågan)  

Filmer

 

Filmer på andra språk

http://urskola.se/Produkter/183133-Vem-bestammer-vad-somaliska-EU 

http://urskola.se/Produkter/183473-Vem-bestammer-vad-arabiska-EU 

Film om EU på lätt svenska

http://urskola.se/Produkter/182090-Vem-bestammer-vad-pa-latt-svenska-EU 

 

Betygsmatris

 

Samhällskunskap

 

 

 

 

 

         E

D

         C

B

         A

 

 

Du har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer, d.v.s. hur samhället är uppbyggt.    

 

Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer, d.v.s. hur samhället är uppbyggt.      

 

Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer, d.v.s. hur samhället är uppbyggt.        

 

 

Och visar det genom att undersöka ekonomiska och politiska strukturer i olika länder. Du beskriver enkla samband.

 

Och visar det genom att undersöka ekonomiska och politiska strukturer i olika länder. Du beskriver förhållandevis komplexa samband.

 

Och visar det genom att undersöka ekonomiska och politiska strukturer i olika länder. Du beskriver komplexa samband.

 

 

Du använder begrepp i din beskrivning på ett enkelt sätt

 

Du använder begrepp i din beskrivning på ett bra sätt

 

Du använder begrepp i din beskrivning på ett mycket bra sätt

 

 

Du kan föra enkla resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra

 

Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra

 

Du kan föra utvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkas av och påverkar varandra

 

och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer.

 

och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer.

 

och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer.

 

 

 

 

 

 

Du kan undersöka samhällets ekonomi och faktorer som påverkar och beskriver detta med enkla förklaringar.

 

Du kan undersöka samhällets ekonomi och faktorer som påverkar och beskriver detta med ganska komplexa förklaringar.

 

Du kan undersöka samhällets ekonomi och faktorer som påverkar och beskriver detta med komplexa förklaringar.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Powerpoint "Samhällsekonomi"

 • Powerpoint " De mänskliga rättigheterna"

 • Powerpoint " Rika och fattiga i världen"

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: