👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 1-3

Skapad 2017-08-23 15:16 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Musik år 3
Grundskola 3 Musik

Musik finns i de allra flesta kulturer runtom i världen. För att du ska kunna förstå och delta i olika musikaliska sammanhang får du lära dig om musik i skolan. 

Innehåll

Syfte med undervisningen

Undervisningen i musik ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Centralt innehåll

Du ska utveckla din förmåga att:

 • delta i övningar med sång och rytm.
 • sjunga och spela instrument, själv och tillsammans med andra.
 • härma och hitta på egna enkla rytmer på ett rytminstrument eller med handklapp.
 • känna igen olika instrument och olika sorters musik.
 • koppla ihop musik med olika tankar, känslor och bilder.
 • använda musikord och musikaliska symboler.Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

 • Sjunga många olika sånger både med och utan rörelser.
 • Sjunga sånger som passar till årstiderna, högtider och traditioner.
 • Sjunga sånger på olika språk.
 • Spela på rytminstrument som handtrumma, ägg, claves och gurka
 • Improvisera med både rytm och ton. 
 • Skapa egen musik.
 • Träna grov- och finmotorik med dans, rytm och rörelse. 
 • Lyssna på olika sorters musik och prata om hur den låter och vad den kan användas till. 
 • Prata om musikens känslor och hur musiken spelar roll i andra uttryck, t. ex. film.
 • Prata om musikaliska begrepp och symboler. 

 

Bedömning

I musiken använder vi löpande bedömning. Det betyder att jag som lärare lägger märke till vad du kan på lektionerna och använder det när jag ger dig ditt omdöme i musik. Därför är det viktigt att du deltar på lektionen och visar att du hänger med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3