👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärås Bräckaskolan, NO årskurs 2, 2017-2018

Skapad 2017-08-23 15:20 i Fjärås Bräckaskolan Gul Kungsbacka Förskola & Grundskola
I de naturorienterande ämnena (NO) ingår biologi, fysik och kemi som ett block. Teknik ingår också i blocket men har en egen LPP här på Fjärås Bräckaskolan.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
No

Innehåll

Skolan ska

Genom undervisningen i naturorienterande ämnen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga:

 • om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.
 • om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
 • om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

 • kunna förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • kunna beskriva en enkel näringskedja, tex i havet, från plankton till rovfisk.
 • känna till tyngdkraft och friktion.
 • känna till balans, tyngdpunkt och jämvikt.
 • kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • kunna delta i samtal kring skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Bedömning

Vi kommer under höstterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna beskriva en enkel näringskedja.
 • kunna beskriva vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras.
 • ge några exempel på hur material och föremål kan sorteras utifrån utseende, magnetism och ledningsförmåga.

 

Vi kommer under vårterminen bedöma din förmåga att:

 • kunna förklara i stora drag hur jorden, solen och månen förhåller sig till varandra.
 • delta i samtal kring skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • ge några exempel på tyngdkraft, friktion och jämvikt.

 

Undervisning

 • enkla fältstudier och observationer i närmiljön. 
 • enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.  
 • samtal och diskussioner i grupp.
 • digitala verktyg.

Vi kommer att arbeta varierat med betoning på lek och rörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3