Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die weisse Rose

Skapad 2017-08-23 15:32 i Gullvivaskolan Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer att läsa boken "Die weisse Rose". Du kommer att repetera och lär dig ytterligare information om andra världskriget.

Innehåll

Innehåll

 Vi kommer att läsa boken "Die weisse Rose" och kommer att lära oss mer den delen av Tysklands Historia. Du får bekanta dig med Tysklands historia och med personer som på olika sätt haft betydelse för Tyskland.  

Vad ska du lära dig?

1.  Du ska kunna  kan hitta svar om Tysklands historia i internet

2. Du ska kunna jobba med en text.

3. Du ska känna bakgrund av boken

4. Du ska kunna förstå en text som är läst högt till dig

5. Du ska kunna förstå budskapet i boken och lösa uppgifter till texten.

Bedömningen --> se matrisen nedanför

Vad ska vi göra på lektionerna?

- jobba med; Durch die Geschichte (Textbok Alles Deutsch S.70) - grupparbete

- jobba med; Die Geschichtsstunde (Textbok Alles Deutsch S.72) - textarbete

- du kommer att repetera vad du vet om andra världskriget  (på svenska) - VÖL

- du kommer att lära känna; Sophie Scholl (Textbok Alles Deutsch S.83) - Hörförståelse

- Läsa bok "die Weisse Rose" i olika kapitlerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9

Matriser

M2
Ty matris - Läsa

LÄSA åk8

>>
>>
>>
Förstå
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra
Eleven kan i enkel form redogöra för och återge innehåll och med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt i viss utsträckning agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Strategi
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan i något större utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Bearbeta
Eleven kan välja texter av enkel karaktär ur olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion.
Eleven kan välja texter av enkel karaktär ur olika medier på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
Eleven kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: