👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min plats på jorden HT 2017

Skapad 2017-08-23 16:05 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 Engelska Matematik Svenska Idrott och hälsa SO (år 1-3) Slöjd Moderna språk - språkval Biologi
Under ett antal veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet "min plats på jorden". Arbetsområdet är ämnesintegrerat vilket betyder att flera ämnen jobbar tillsammans med undervisning och bedömning.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
 • Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. GE
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter. GE
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska skalor. GE
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder. GE
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap. GE
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor. HI
 • Hur olika redskap, handverktyg och maskiner används och benämns. Slöjd
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Bi
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling. Bi
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Bi
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. SV
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, SV
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse, SV
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier, samt genom intervjuer, SV
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus. (IDH)
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. (IDH)
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras. (IDH)
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. (IDH)
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge. (IDH)
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering. (IDH)

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du kommer att få arbeta med de grundläggande skrivreglerna, enskilt och i grupp.
 • Skriva texter och bearbeta dem genom att ge/ta respons på dem. 
 • Förbereda och genomföra en intervju, samt redovisa den skriftligt.
 • Gemensamma genomgångar, söka fakta, förbereda och genomföra intervju, släktforskning, enskilt och i grupp, exkursion med övernattning, 
 • Du kommer i SO ha genomgångar, arbeta i grupp och arbeta enskilt. 
 • Du kommer i textilslöjden ha genomgångar och filmvisning.
 • Arbetssätt i biologin: Genomgångar (presentationer och film), laboration/fältstudie och träna begrepp modeller samt teorier genom att läsa texter och lösa frågor/problem.
 • Du kommer få titta efter ett äldre slöjdföremål hemma som du ska dokumentera och berätta om.Slöjd

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 •  I biologin bedöms din förmågan att:
      Genomföra systematiska undersökningar i biologi, Bi
      Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter
      använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen. Bi
 • På lektionerna i svenskan jobbar vi med att öva oss på skrivregler, förbereda intervju och att ge/ta respons, detta kommer jag sedan att bedöma i ditt skrivarbete i boken "Min plats på jorden". 
 • Geografi: analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer genom att titta på hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen,
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, (IDH)
 •  Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. (IDH)
 • Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Geografi: Göra geografiska analyser av omvärlden genom att: 
  • ge namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter, 
  • arbeta med kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska skalor.
  • samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data med hjälp av kartor, geografiska informationssystem och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet,

 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Ni kommer att bedömas av oss lärare som är med i detta tema: Anna, Jonny, Monky, Christina, Ann-Charlotte, Elin och Haiwei.

 

 • I biiologin bedöms förmågan genom:
  • Att genomföra laboration/fältstudie och redovisa arbetet i en rapport.
  • Läxförhör och prov.
  • Din delaktighet och engagemang på lektionerna som kan visa dina kunskaper och förmågor. Når du inte dina mål får du en ny möjlighet i nästa uppgift 
 • I svenskan bedöms förmågorna under lektionerna och i de skriftliga arbeten du redovisar i boken "Min plats på jorden".
 • Hur du skriver om arbetsprocessen och slöjdspecefika begrepp och visar på samband mellan form, funktion och kvalitet. Hur du för kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner. Slöjd
 • I Geografin bedöms förmågorna genom det arbetet som genomförs under lektionerna.

 

Exempel på bedömning:

Vi visar ett gammalt elevarbete.

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 •    
 •    

 

2. Undervisning:

 •    I svenskan kommer vi givetvis att ha läsestunder på lektionerna, av våra lånade böcker, för att bygga upp ordförråd och öka läsförståelsen.
 •    

 

3. Bedömning:

 •    Din färdiga bok "Min plats på jorden", som ska vara klar senast fredag v 40 6/10
 •   
 •  

Uppgifter

Matriser

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
Svenska

F
E
C
A
Svenska
Skriva texter
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Skriva texter Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Svenska
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  7-9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
Slöjd år 7-9

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven visar på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
SO

F
E
C
A
Aspekt 1
-Eleven har ____ kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra ____ underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning.
GRUNDLÄGGANDE ENKLA OCH TILL VISS DEL
GODA UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL
MYCKET GODA VÄLUTVECKLADE OCH VÄL
Ny aspekt
- Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett _____ fungerande sätt
I HUVUDSAK
RELATIVT VÄL
VÄL
Ny aspekt
- Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett ____ fungerande sätt
I HUVUDSAK
RELATIVT VÄL
VÄL
Ny aspekt
- Eleven har ____ kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med ____ säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
GRUNDLÄGGANDE
GODA
MYCKET GODA

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
Idrott

Ännu ej nått målet
E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser ...//... till aktiviteten och sammanhanget.
...till viss del...
...relativt väl...
...väl...
Simma
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Anpassa friluftsaktiviteter
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med ...//... anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
...viss...
...relativt god...
...god...
Orientera
Dessutom kan eleven med ...//... säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
...viss...
...relativt god...
...god...
Nödsituationer
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
Min plats på jorden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
Min plats på jorden HT 2017

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Sv Ma M2 Bi En Sl Idh SO
My place on earth

My place on earth

Ej uppått lägsta kunskapsnivå
E
A
C
Eleven kan förstå ..i tydligt talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
såväl helhet som detaljer
huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att ... redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med ....resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredställande
välgrundat och nyanserat gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av ... för lyssnande och läsning.
någon strategi
i viss utsträckniing använda sig av strategier
i viss utsträckning använda sig av strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt ...använda dessa i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig...
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra ...förbättringar av egna framställningar.
enkla
välgrundade
välgrundade
i muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven utrycka sig ... till syfte mottagare och situation.
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning fungerande strategier som löser problem
tydligt och med flyt samt med viss anpassning väl fungerande strategier som löser problem och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Dessutom kan eleven völja och använda sig av ....i och förbättrar interaktionen
i huvudsak fungerande
fungerande strategier som löser problemen
väl fungerande strategier somm löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar ... några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra ... jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
översiktligt enkla
utförligt välutvecklade
utförligt och nyanserat välutvecklade och nyanserade