Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Rådjuret v38-40

Skapad 2017-08-23 16:16 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Undervisningsmall Rådjuret Hattstugan

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA: 38-40    GRUPP:Rådjuret  Maggie, Nora, Elsa, Laura, Elton och Ellie

 

 MÅNDAG:

Lektion 1 vecka 38 och 39

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 1
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1/vecka 40

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 3
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 2 vecka 38

MÅL: Kamratskap Värdegrund/ Språk

INNEHÅLL: Vi läser Vänta på din tur i kompisserien. dockorna Kanin och Igelkott är med.

METOD: Vi pratar kring hur vi gör när vi ska vänta på sin tur. Lyssna in alla barnens förkunskaper, för att sedan arbeta vidare med barnen för djupare förtrogenhet i begreppet.

SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta och se de andra barnen som viktiga och inte bara ha sig själv i centrum.säga stopp,UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2  vecka 39

MÅL: Matematik

INNEHÅLL: Bockarna Bruse

METOD: Vi sjunger Bockarna Bruse och uppmärksammar stor och liten bock. jag utmanar barnen att visa mig vilken som är den stora respektive liten bock

SYFTE: Att ge barnen förtrogenhet i begreppen stor och liten.

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2  vecka 40

MÅL: Skapande

INNEHÅLL: Barnen målar sina igelkottar i naturtrogna färger. grå och brun.

METOD: under tiden vi målar pratar vi kring hur en igelkott ser ut, vika färger behöver vi.

SYFTE: Öka barnens finmotorik.

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION.

 

 

 

 

Lektion 3 vecka 38-40

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla


UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG

Lektion 1 vecka 38

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 1
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1 vecka 40

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 2
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

 

Lektion 2 vecka 38

MÅL: 

INNEHÅLL: Vi läser i kompisboken Vänta på din tur, Figurerna är med.
METOD:  Efter vi läst får barnen spela på instrument, ett barn i taget får spela med marakassen, medans vi andra sjunger. Vi går laget om så att alla för göra.
SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta på sin tur., nej och vänta på ett bra sätt.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 39

MÅL:  Skapande.

INNEHÅLL: Vi läser i kompisboken Vänta på din tur, Figurerna är med.
METOD:  Vi tillverkar Igelkottar av saltdeg
SYFTE: Att ge barnen verktyg för att kunna vänta på sin tur., 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2 vecka 40

MÅL: Matematik Stor och Liten

INNEHÅLL: Barnen får ösa och hälla från stora och små mått
METOD:  fyra barn i taget leker med vatten vid vattenlekbordet.
SYFTE: Få en känsla av vikt  i stora och små mått (liter, dl, och msk)
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 3 vecka 38-40

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTIO

TORSDAG:

Lektion 1 vecka 38

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 1
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 1/vecka 39

MÅL/ INNEHÅLL: uppmärksamhet, språkförståelse, ordutveckling och uttal

Vi följer instruktionerna för yngre barn i före Bornholmsmodellen.
METOD: Bornholmsmodellen språksamling 2
SYFTE: öka barnens språkliga medvetenhet
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 2 vecka 38-40

MÅL: Påklädning

INNEHÅLL: Att ge barnen tid för påklädning med stöd av vuxen.

METOD:  Vid blöjbyten får barnen träna på att ta på sina byxor, Vuxen lägger byxorna på golvet och visa hur barnet ska stoppa in benen i byxorna.

SYFTE: Känslan att kunna själv. öka barnets självkänsla

UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION

Lektion 3 vecka 38-40

MÅL Utedag

INNEHÅLL: Vi tränar på att gå två och två i led. det gäller att hålla sin plats i ledet och inte behöva känna att någon måste var först i ledet..

METOD: Vi hjälper och stöttar barnen i sin förmåga att inte vara först.

SYFTE: Att öka barnens förmåga i trafiksäkerhet.UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: