Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talområdet 0-10

Skapad 2017-08-23 16:21 i Nåntunaskolan Uppsala
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

När vi har avslutat arbetsområdet kommer du vara säkrare på:

- att förklara matematiska begrepp så som udda tal, jämna tal, dubbelt, hälften, addition, subtraktion och likhetstecknet

- att räkna addition och subtraktion inom heltalsområdet 0-10

 

Så här kommer vi att arbeta.

Vi kommer att ha elevaktiva genomgångar där vi använder oss av en varsin mini-whiteboard. Till hjälp under arbetsområdet kommer vi ha olika konkreta material som hjälper oss att lära oss olika matematiska begrepp och tankesätt. Eleverna kommer få möjlighet att använda olika matematiska spel där vi övar addition och subtraktion inom talområdet 0-10 men också olika begrepp. Vi kommer även att jobba i Pixel 1A och med nomp.

Så här kommer arbete att bedömas.

Jag kommer titta på hur du jobbar under lektionerna med konkret material och det du gör i din matematikbok. I början av terminen kommer jag också att göra bedömningsstödet för ht åk 1 med varje elev.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: