👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 5

Skapad 2017-08-23 16:32 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Undervisningen i bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Innehåll

 

Syfte/n för arbetsområdet:

 

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Bildframställning
 • Framställning av berättande och informativa bilder.
 • Teckning, måleri (...).
 •  Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

 

 • Redskap för bildframställning
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Verktyg för teckning, måleri, (digital bildbehandling) och hur dessa benämns.
 

 

 • Bildanalys
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Kunskapskrav

Se matris 

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna

- framställa olika bilder med hjälp av olika tekniker och material
- använda färdiga bilder/verkligheten som inspirationskälla
- presentera och utvärdera bilder
- samtala och analysera bilder/verk från olika tider

 

Undervisning och bedömning

Vi kommer:

- skapa bilder med olika tekniker och material

- hämta inspiration från andras bilder och från verkligheten.

- presentera egna bilder och hur vi gick tillväga för att komma framåt i skapandet av dem sam  utvärdera processen och bedöma resultatet

- prata om och analysera bilder/verk från kända konstnärer.

 

 

Bedömning kommer att ske löpande i undervisningen samt vid ev. förhör

Matriser

Bl
Bild åk 5

Godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunsakper
Bildframställning
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Bildframställning
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett godtagbart sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan du använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar du några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Hämta inspiration från andras bilder och/eller verkligheten
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Presentera och bedöma egna bilder
Dessutom kan du presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Du kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Dessutom kan du presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Du kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analysera andras bilder
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till tex egna erfarenheter, andra bilder och/eller företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till tex egna erfarenheter, andra bilder och/eller företeelser i omvärlden.