Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 3

Skapad 2017-08-23 18:10 i Stora Högaskolan Stenungsund
Vi lär oss mer om vad teknik är och vad det betyder för oss människor.
Grundskola 3 Teknik
Vad är teknik? Vi ska tillsammans ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor och vad som har förändrats. Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

Innehåll

Undervisning

Du kommer att få:

 • arbeta i grupp/par och enskilt
 • bygga och konstruera
 • identifiera, analysera, värdera och dokumentera
 • använd tekniska ord och begrepp.
 • titta på och samtala om tekniska lösningar i vår vardag
 • läsa faktaböcker, skriva egna texter och titta på filmer

 

Bedömning  

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik årskurs 3

Teknik

Jag kan
Jag är säker
Tekniska lösningar
Du kan beskriva några enkla maskiner och vad de används till. Du kan nämna några tekniska lösningar som människan hämtat från naturen, t ex den kupande handen. Du kan några enkla begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Du kan med säkerhet beskriva de enkla maskinerna och vad de används till. Du kan med säkerhet berätta om tekniska lösningar som människan hämtat från naturen, t ex den kupande handen. Du använder enkla begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Arbetsätt för utveckling av tekniska lösningar
Du kan beskriva hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Du kan göra egna konstruktioner där du tillämpar enkla mekanismer. Du dokumenterar i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Du kan med säkerhet beskriva hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras. Du gör självständiga konstruktioner där du tillämpar enkla mekanismer. Du dokumenterar självständigt i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
Teknik, människa, samhälle och miljö
Du kan berätta om några föremål i din vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Du kan berätta om hur föremålen i din vardag har förändrats över tid. Du tänker på säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.
Du kan med säkerhet berätta om några föremål i din vardag och hur de är anpassade efter människans behov. Du kan med säkerhet berätta om hur föremålen i din vardag har förändrats över tid. Du tänker på säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: