👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 2 - Tala, läsa och skriva! 2017/18

Skapad 2017-08-23 19:45 i Pepparedsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Under det här läsåret ska du få arbeta ännu mera med din läsning. Målet är att du ska få ett fint flyt när du läser. Det betyder att du kan läsa en text där du bara kanske ljudar långa och okända ord och inte gör så många felläsningar. Man måste också förstå vad man läser. Därför ska du få lära känna Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären och Cowboyen. Naturligtvis ska vi samtala, presentera, dramatisera och skriva massor också! Lycka till!

Innehåll

 

Målet med undervisningen är att du ska:

• Utveckla din förmåga att lyssna på och samtala med andra.
• Utveckla din läskondition och få flyt i din läsning.
• Utveckla din förmåga att formulera och skriva olika typer av texter, enskilt och tillsammans.
• Utveckla din förmåga att skriva för hand och på datorn.

 Det här ska vi göra:

• Arbeta med läseboken Läsdax och Skrivdax.
• Lära oss olika lässtrategier för att förstå vad vi läser.
• Läsa och skriva olika typer av texter t ex berättelser, brev, fakta, serier, dikter.
• Låna och läsa många böcker.
• Lyssna på högläsning.
• Dramatisera.

Detta ska bedömas:

Din förmåga att

• samtala med, och lyssna på andra.
• läsa uthålligt(din läskondition) och med flyt.
• förstå det du läser
• skriva med en tydlig handstil.
• skriva meningar som har stor bokstav och punkt.
• skriva en enklare text med en tydlig handling.

Din kunskap om

• några lässtategier (Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären och Cowboyen).
• hur en berättelse byggs upp med inledning, handling och slut.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3