👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1

Skapad 2017-08-23 20:33 i Danmarks skola Uppsala
Grundskola 1 Bild
Du kommer att få lära dig olika tekniker för att framställa bilder. Vi kommer att använda oss av olika material när vi skapar.

Innehåll

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna 

¤ framställa berättande bilder, till exempel sagobilder samt förstå hur bild och text hör i hop

¤ använda olika bildtekniker så som teckningar, målerier och konstruktioner

¤ olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund

¤ använda plana och formbara material, till exempel papper, lera och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten

¤ färglära

 
Hur undervisningen kommer att utformas för att eleven skall ges förutsättningar att nå målen för arbetsområdet
 

Eleverna kommer under lektionerna att få genomföra uppgifter där man tränar på olika tekniker. Vi kommer att använda oss av olika material.

 
Hur eleven skall få visa sina förmågor
 

Genom att:

¤ följa instruktioner och ansvarsfullt genomföra uppgiften

¤ hantera olika bildmateriel korrekt

¤ presentera en produkt (sagobilder etc)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Bild årskurs 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Skapar med hjälp utifrån en given idé.
Har egna idéer om utformning men behöver hjälp med genomförandet
Har idéer och genomför arbetet på egen hand
Berätta
att samtala om budskapet i egna och andras bilder
berättar med stöd om bilder (t.ex. frågor)
berättar om egna bilder och med stöd om andras
berättar om egna och andras bilder gör enkel tolkning av bildens budskap
Metod och teknik
att välja och hantera
behöver hjälp med att välja och hantera metoder och tekniker.
väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, pastellkritor, vanliga kritor)
väljer och hanterar metoder och tekniker på egen hand
Visa tilltro till sin förmåga
Självständighet och ansvar
Behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.