👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse i åk 3

Skapad 2017-08-23 21:30 i Getingeskolan Halmstad
Ett arbete där du får lära dig om kraft och rörelse kopplat till lek och rörelse.
Grundskola 1 – 3 Fysik NO (år 1-3)
Varför rullar tennisbollen olika långt? Vad faller snabbast från klätterställningen? Varför? Du kommer att få lära dig om kraft och rörelse kopplat till lek och lekplatsen samt lära dig olika fysikaliska begrepp inom området.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Du kommer att få lära dig om:

 • kraft och rörelse kopplat till lek och lekplatsen

 

Viktiga ord och begrepp:

kraft, rörelse, tyngdkraft, gravitation, balans, jämvikt, friktion, Newton, Galilei

Arbetssätt/undervisning

Vi kommer att:

 • göra olika undersökningar ute och inne
 • ställa hypoteser och dokumentera
 • läsa och skriva
 • se filmer

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att förklara och ge exempel på följande begrepp under arbetets gång:

 • friktion
 • kraft
 • tyngdkraft
 • balans
 • jämvikt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6