Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nervsystemet, hormoner och sinnesorganen

Skapad 2017-08-23 23:01 i Britsarvsskolan Falun
Biologi år 9
Grundskola 7 – 9 Biologi
Detta arbetsområde handlar om nervsystemet. Du kommer få fördjupa dig inom olika områden och redovisa för klassen.

Innehåll

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du ha fördjupade kunskaper inom något av områdena nedan.

 • Hjärnans funktion och uppbyggnad.
 • Autonoma/Viljestyrda systemet - Sympatiska/Parasympatiska systemet.
 • Nervimpulser - Centrala/Perifera nervsystemet Sensoriska/Motoriska nervimpulser.
 • Reflexer - Inlärda/medfödda.
 • Syn
 • Hörsel och balans.
 • Smak, lukt och känsel.
 • Hormoner. 

Arbetsgång och arbetssätt

 

 • Gemensamma genomgångar och demonstrationer.
 • Diskussioner
 • Filmer
 • Texter

Bedömningens inriktning

Jag kommer att bedöma din förmåga skriva och redovisa en fördjupning om nervsystemet. Du väljer ett mindre arbetsområde att fördjupa dig i. 

 

  

Matriser

Bi
Biologi -Nervsystemet

Förmågor som ska bedömas

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om nervsystemet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om nervsystemet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om nervsystemet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdomar och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa och sjukdom och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: