👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 7 ht-17

Skapad 2017-08-24 07:38 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att jobba med konditions träningens olika principer. Öva och utveckla fler regler i olika lekar, spel och idrotter. Detta varvas med friluftsliv, orientering och lagarbete.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
Planeringen finns publicerad i klassen blogg på unikum. Vi kommer att jobba med kondition- och styrketräningens olika delar. Öva och utveckla fler regler i olika lekar, spel och idrotter. Detta varvas med friluftsliv, orientering och lagarbete. Vi fortsätter att träna takt och rytm i olika danser och musikstilar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

* Du utvecklar en god rörelseförmåga och viljan att öva/prova de olika moment vi har i planeringen.
* Du utvecklar genom olika upplevelser din förmåga att värdera idrott och fysik aktivitet.
* Du utvecklar kunskaper hur man kan lägga upp din träning utifrån din hälsa.
* Du kan anpassa dig till olika väderlekar och vistas utomhus i olika miljöer.

* Du kan utföra olika danser i takt och rytm till varierande musikstilar.

Bedömning - vad och hur

* Hur du har viljan att lära dig, utveckla dig och samspela med andra i olika rörelsemoment.
* Att du kan variera och anpassa dig till olika aktiviteter och förutsättningar.
* I diskussioner visa att du förstår hur kroppen fungerar och att du har ett mål med din hälsa och träning.
* Att du kan se kopplingar mellan olika faktorer som påverkar dig och din hälsa. Samt att du kan föra ett resonemang utifrån dessa.
* Att du med hjälp av olika kartor och kunskaper i friluftsliv kan orientera dig i olika miljöer. Repetition av karttecken, kartans uppbyggnad och dess betydelse.
* Visar på ett gott omdöme i skog och mark.

* Att du aktivt genomför olika danser i takt och rytm.

* Att du tränar vidare på simning och livräddning under olika årstider.

Undervisning och arbetsformer

* Vi kommer i perioden att prova på olika lekar, spel, idrotter och samarbete. Utveckla regler som vi övar på att anpassa oss till.
* Vi kommer att jämföra och diskutera vad som händer med kroppen i olika aktiviteter. Samt hur man på detta sätt kan sätt upp mål för sin träning.
* Pratar och prova på hur man kan höja belastning, tempo och lägga upp sin träning.
* Diskussioner om vad den mentala träningen och inställningen har för betydelse för aktiviteten som ska utföras.
* Prova på orientering i olika miljöer och blir duktiga på karttecknens innebörd och karttekniker.
* Teoretiskt och praktiskt prova delar i friluftslivets moment.

* Med olika musikstilar framställa rörelser i takt och rytm. Både till givna koreografier och med improvisation.

* Åka till badhuset och träna på simning och livräddningsmoment, öva HLR och känna igen olika livräddnings redskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9