👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom

Skapad 2017-08-24 07:55 i Östergårdsskolan Halmstad
När vi är klara med arbetsområdet ska du veta Hur kristendomen uppstod, hur samhället såg ut där och då. Vem Jesus var och varför han blev upphov till en ny religion. Hur, när och i vilka inriktningar kristendomen har splittrats. Vilka sakrament som finns inom de tre huvudinriktingarna. Vem Martin Luther var och hur han blev upphov till en ny inriktning. Vilka religioner som fanns i Sverige före kristendomen. Hur Sverige blev kristnat och hur kristendomen kom att splittras ytterligare.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Religion i sjuan.

Innehåll

Tid

Under några veckor kommer vi arbeta med kristendom i ämnet religion.

Syfte

Genom att studera kristendomen kommer du få kunskaper om och förståelse för hur kristendomen har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Du kommer också att utveckla kunskaper om kristendomen på andra håll i världen.

Mål

Du ska skaffa dig kunskaper om och utveckla förståelse för:

 1. Centrala tankar och grunder inom kristendomen.
 2. Kristendomens tre stora inriktningar; protestantism, katolicism och ortodoxi.
 3. Olika riter som t.ex. dop och konfirmation och hur de påverkar individen.
 4. Kristendomens utveckling i Sverige.

Bedömning

 • Du har kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva de centrala tankar som ligger till grund för den.
 • Du kan resonera om likheter och skillnader mellan de kristna riktningarna.
 • Du kan föra resonemang om hur identiteten kan formas av religionen.
 • Du kan självständigt undersöka och resonera om hur religionen och samhället påverkar varandra.
 • Du kan själv söka information och använda olika typer av källor, samt föra ett resonemang runt hur relevanta och trovärdiga källorna är.

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi läsa och arbeta i boken SOS Religion, se film och diskutera.

Arbetsområdet kommer avslutas med ett skriftligt prov..

Uppgifter

 • Häfte och facit

 • Till provet...

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Ög, religion: Kristendom

E
D
C
B
A
Centrala tankegångar
Du har kunskaper om kristendomen och visar det genom att beskriva de centrala tankar som ligger till grund för den.
Du har grundläggande kunskaper om kristedomen och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Nivå D innebär att kunskapskraven för nivå E och till övervägande del för nivå C är uppfyllda
Du har goda kunskaper om kristedomen och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Nivå B innebär att kunskapskraven för nivå C och till övervägande del för nivå A är uppfyllda
Du har mycket goda kunskaper om kristedomen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Likheter
Du kan resonera om likheter och skillnader mellan de kristna riktningarna.
Du kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom de olika kristna inriktningarna.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom de olika kristna inriktningarna.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom de olika kristna inriktningarna och andra religioner
Identitet
Du kan föra resonemang om hur identiteten kan formas av religionen och hur religion och samhälle påverkar varandra.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människor formas av religionen och samhället.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människor formas av religionen och samhället.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människor formas av religionen och samhället.