👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammar repetition år 6-9

Skapad 2017-08-24 08:02 i Västerholm Grundskolor
Repetition av grundläggande grammatik - högstadiet
Grundskola 9 Engelska
Vi kommer fram till höstlovet att repetera de grundläggande regler för engelsk grammatik som ni har lärt er under åk 6 och gå igenom den grammatik som man ska lära sig på högstadiet.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

I detta arbetsmoment repeterar vi den grammatik som ni lärde er i 6:an. Vi kommer sedan att gå in på den grammatik som man ska lära sig under 7:an och 8:an.

 

Vi kommer att jobba med två häften: "English grammar 1" och "English grammar 2". Målet är att vi ska bli klara med båda häftena innan höstlovet. Efter att ha arbetat klart med det första häftet kommer ni att få ett mindre prov och efter det andra häftet får ni ytterligare ett prov. Målet är att alla ska hålla samma tempo. De elever som blir färdiga snabbt kommer att få jobba med extrauppgifter i form av Pick & Choose (stenciler) och diverse digitala extra uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska - grammatik

F
E
C
A
Aspekt 1
Når ej upp till kunskapskraven. Eller har inte gjort uppgiften.
Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar Kan utrycka sig relativt grammatiskt korrekt
Formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande, i olika genrer Formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar Kan utrycka sig grammatiskt korrekt
Formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande, i olika genrer Formulerar sig med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar Kan utrycka sig väldigt grammatiskt korrekt