👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO - kartan

Skapad 2017-08-24 08:21 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Kartkunskap
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)
Norr, söder, öster och väster! Titta på kartan! Hänger du med vart vi ska?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska utveckla:

 • förmågan att förstå olika tids- och rumsperspektiv.
 • en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.
 • förmågan att göra jämförelser mellan olika platser i världen.
 • kunskap om kartan och ha kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer.

Bedömning - vad och hur

Du kan berätta om var du bor, stad, landskap, land och världsdel.
Du ska berätta om din favoritplats och dela med dina klasskompisar.
Du känner till andra världsdelar och något världshav och kan berätta vad de heter.
Du kan de fyra väderstrecken och något karttecken.
Du har visat att du förstår att kartan är en bild och att man kan använda en karta på många olika sätt.

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss mer om olika platser i världen med hjälp av varandra och våra erfarenheter.

Vi jobbar med kartboken, geografiböcker, kartor, jordgloben och väderstreck.

Vi pratar om närområdet och hur det ser ut. Vi provar att orientera oss med hjälp av karta, både på skolgården och i närområdet.

Vi använder Google Earth för att t ex kika på vägen till skolan från olika håll, samt hur det ser ut kring Kyrkenorumskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3