👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och Kommunikation

Skapad 2017-08-24 08:34 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Medier
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet kommer eleverna att arbeta med medier. Eleverna kommer att få kunskaper kring mediala strukturer och begrepp. De kommer också undersöka elevnära samhällsfrågor och ta ståndpunkt kring dessa. Eleverna ska också resonera kring information och källors användbarhet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga och din kunskap i att:

 • reflektera över hur individer formas av det samhälle de lever i t.ex. om landet är en demokrat med fria medier eller inte.
 • analysera samband mellan demokrati/diktatur och hur medier tillåts att fungera. 
 • analysera mediala strukturer med hjälp av de begrepp som är aktuella för arbetsområdet. 
 • ta ståndpunkt, resonera samt argumentera kring elevnära samhällsfrågor. Exempelvis nätmobbing.
 • kritiskt granska information samt ta ställning till olika källors användbarhet. Du ska också utveckla din förmåga att sammanställa en tabell kring den tid du ägnar på sociala medier.

 

Bedömning - vad och hur

Dessa förmågor och kunskaper kommer att bedömas:

 Jag kommer att bedöma din förmåga 

 • att ta ståndpunkt, resonera samt argumentera kring elevnära samhällsfrågor
 • att kritiskt granska information samt din förmåga att ta ställning till olika källors användbarhet. Du ska också förstå varför det är viktigt med källkritik. 
 • att använda och förstå begrepp som är aktuella för arbetsområdet
 • att kunna göra en undersökning och sammanställa den
 • att förstå vad målgrupp är och hur det kan användas i reklam. 

Hur du ska få visa dina förmågor:

 • Genom en avcheckning
 • Genom att göra en undersökning och därefter en sammanställning. 

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar
 • Arbete i häfte - enskilt/par
 • Se på film
 • Träna begrepp via webbapp.liber.se och korsord
 • Genomföra en undersökning och sedan en sammanställning. Hur sammanställningen görs avgör eleven tillsammans med ansvarig lärare. Det kan ske t.ex. via digital redovisning. 

Begrepp

 • avsändare
 • censur
 • förtal
 • information
 • internet
 • journalist
 • kommunikation
 • källa
 • marknadsföring
 • massmedier
 • målgrupp
 • propaganda
 • reklam
 • sociala medier
 • sponsring
 • trovärdighet
 • tryckfrihet
 • upphovsrätt
 • varumärke
 • yttrandefrihet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6