👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MU ÅK 6, LÅ 17/18

Skapad 2017-08-24 09:24 i Gammal Trelleborg
Grundskola 6 Musik
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Innehåll

Mål

Målet med musicerandet i åk 6 är att kunna sjunga med i gemensam sång och då följa rytmen och tonerna, att kunna spela en enkel melodi-, bas- och slagverkstämma och att kunna ackompanjera på ett ackordinstrument.

Arbetsbeskrivning

Genom framförallt ensemlespel och kör, kommer vi tillsammans att sträva efter en positiv utveckling i ditt musicerande där vi ska kunna experimentera och använda musik som ett verktyg till känslor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
  Mu  A 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Musik åk6

MUSIK åk6

F
Betyget E
Betyget C
Betyget A

Musicerande

 • Mu  4-6   Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
 • Mu  4-6   Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
 • Mu  4-6   Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Mu  4-6   Musikframföranden.
 • Mu  4-6   Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
 • Mu  4-6   Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
 • Mu  4-6   Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
 • Mu  4-6   Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
 • Mu  4-6   Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
 • Mu  4-6   Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
-Spel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
-Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
-Tajming
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
-Skapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
-Teori
Eleven har viss kännedom om musikteoretiska begrepp, hur musiken är uppbyggd och kan tillämpa dessa begrepp praktiskt
Eleven har god kännedom om musikteoretiska begrepp, hur musiken är uppbyggd och kan tillämpa dessa begrepp praktiskt
Eleven har mycket god kännedom om musikteoretiska begrepp, hur musiken är uppbyggd och kan tillämpa dessa begrepp praktiskt