👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism åk 5 2017

Skapad 2017-08-24 10:17 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Fysik
Vi ska lära oss mycket om magnetism, både genom att läsa texter, genomgång och laborationer.

Innehåll

syfte

Vi ska bland annat lära hur magneter fungerar och hur man dokumenterar när man laborerar.

undervisningens innehåll (vad)

Magnetismens historia.
Lika stöter bort varandra och olika poler dras till varandra.
Vad fastnar på magneter?
Användningsområden?
Hur fungerar en kompass?
Jordens magnetfält.
Hur fungerar en elektromagnet?

undervisningens innehåll (Hur)

Laborationer
Dokumentering
Genomgång och diskussioner
Läsa faktatexter

kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

bedömning

Bedömning sker utifrån:
Genomförande av experiment
Dokumentation
Diskussioner
Ett prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik: Magnetism

Magnetism

Du ska kunna beskriva magneters egenskaper och dess användning i samhället. Du ska kunna använda dig av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
Du kan med hjälp av stödfrågor beskriva magneters egenskaper och användning. Du använder ibland fysiken begrepp på rätt sätt.
Du kan beskriva magneters egenskaper och dess användning. Du använder oftast fysikens begrepp på rätt sätt.
Du kan beskriva magneters egenskaper och dess användnig. Du använder fysikens begrepp på rätt sätt.
Du ska kunna ge exempel på magneters användning i hemmet och i samhället.
Du kan ge enstaka exempel på magneters användning i hemmet och/eller samhället.
Du kan ge flera exempel på magneters användning i hemmet och/eller samhället.
Du ska kunna göra enkla undersökningar samt kunna jämföra dina resultat med andras, tex likheter och skillnader.
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Du kan göra enkla undersökningar och föra enkla resonemang om likheter och skillnader i dina och andras resultat.
Du kan göra enkla undersökningar. Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader i dina och andras resultat och vad de kan bero på.
Du kan göra enkla undersökningar. Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader i dina och andras resultat och vad de kan bero på.
Du ska kunna använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Fy  E 6
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Du kan berätta vad magneter och elektromagneter har för betydelse för människors levnadsvillkor.
 • Fy  E 6
Kan berätta om upptäckt av magneters och dess betydelse för människors levnadsvillkor.