👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ensemblespel v. 35-42

Skapad 2017-08-24 10:27 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Musik
Vi bildar band!

Innehåll

Vi kommer börja terminen med att lägga mycket fokus på att spela tillsammans. Vi delar grupperna i 2 delar och bildar band.
Ni kommer vara med och välja låtar, spela olika instrument inklusive sång och med stöd av lärare repetera in flera olika låtar.
Ni ska även bli trygga i att sätta igång ljudanläggningen och instrument/förstärkare.

I slutet av varje pass kommer ni gemensamt skriva en kort logg om vad ni arbetat med och vad ni ska göra nästa pass.

Redovisning sker löpande. I slutet av perioden kommer vi även ha någon form av uppspel, antingen för endast mig, Anna-Sofie eller kanske för hela klassen eller till och med för skolan? Det diskuterar vi tillsammans under lektionstid - det ska kännas bra för alla!

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Ensemblespel

Insats krävs
E
C
A
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Förmåga att:
spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär. Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck
Förmåga att:
analysera och samtala om musicerande.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.