Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SvA, Fäladsskolan HT: 2017 åk 5

Skapad 2017-08-24 11:49 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

 

Läsåret 2017/2018

Detta läsår kommer vi att arbeta med bl.a. läromedlet Zick Zack för åk 5. Vi kommer att öva på vår förmåga att skriva olika typer av texter. Dessutom kommer vi att öva på att skriva texter på olika sätt, beroende av vilka som ska läsa den. Precis som under förra läsåret kommer vi att lära oss mer grammatik och fortsätta att öva på vår stavning, använda stor bokstav, punkt, meningsbyggnad, kommatecken och frågetecken. Vi kommer att öva på vår förmåga i muntlig framställning, samt lära oss strategier för att fånga publikens intresse. Fokus kommer att ligga på följande texter.

 • Återberättande texter
 • Beskrivande texter
 • Instruerande texter
 • Berättande texter
 • Argumenterande texter
 • Förklarande texter

Vi kommer även att läsa böcker tillsammans och individuellt samt använda oss av sökmotorer via Internet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -

Matriser

Sv SvA
Svenska åk 5 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver **olika slags** texter där det finns en **början, handling och ett avslut**.
Du skriver olika slags texter där du **varierar ditt språk**.
Du skriver olika slags texter med ett **varierat språk och tydligt innehåll**.
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du **korrigerar** dina texter utifrån respons.
Du **bearbetar** dina texter **till viss del** utifrån respons.
Du **bearbetar** dina texter utifrån respons.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar **välbekanta** ord rätt.
Du stavar **oftast** rätt.
Du stavar med **god säkerhet**.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt **till viss del**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **relativ säkerhet**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **god säkerhet**.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och **till viss del** för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och **för** samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du **för** samtalet framåt genom att ställa frågor och **motivera** dina åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du förbereder och genomför ***enkla** redogörelser där du anpassar språket **till viss del** till mottagaren.
Du förbereder och genomför **redogörelser** där du anpassar språket **relativt väl** till olika mottagare.
Du förbereder och genomför **väl förberedda** redogörelser där du **anpassar** ditt språk till mottagaren.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med **flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och mycket gott flyt**.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör **enkla sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **välutvecklade sammanfattningar och analyser** av det du läst.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **enkla** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **utvecklade** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **välutvecklade** resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: