👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt - Godnatt Mr. Tom.

Skapad 2017-08-24 12:45 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsprojekt där vi läser boken "Godnatt Mr. Tom" och arbetar med dels ordkunskap men även analys av texten.

Innehåll

Läsprojekt “Godnatt mr. Tom”

 

vecka 34: Mathilda läser ett kapitel och ni läser kapitel 2 i grupp. Under er läsning ska ni dela in gruppen i någon som läser (kan vara flera om det känns jobbigt) och någon som skriver ner de ord som ni tycker är svåra i texten.

 

vecka 35: Mathilda läser kapitel 3 och ni får sedan arbeta med ord från de tre första kapitlena.

 

vecka 36: Ni ska ha läst till kapitel 4 hemma för att på lektionen arbeta med frågor.

 

vecka 37: Vi läser kapitel 5 i helklass. Vi ska sedan under veckan läsa kapitel 6 & 7 enskilt.

 

vecka 38: Högläsning av kapitel 8. Ni ska sedan läsa kapitel 9 i grupp på samma sätt som ni gjorde med kapitel 2.

 

vecka 39: Vi arbetar med frågor på kapitel 6-9 samt de svåra orden.

 

vecka 40: Högläsning av kap 10. Enskild läsning tom kapitel 14. Klara till tisdag v. 41.

 

vecka 41: Göra ordbok av svåra ord. Svara på frågor.  Läsa kapitel 15 i grupp.

 

vecka 42: Bli klara tom kapitel 18 och svara på frågorna.

 

vecka 43: Läsa klart kapitel 19-22 och svara på frågorna.

 

vecka 44: Höstlov och slutinlämning.

 

Är man före och blir klar tidigare så kan man arbeta med en av de “övergripande frågorna”. Detta är dock bara viktigt om man kämpar för ett betyg högre än E. Vill man ha ett betyg högre än C så får man försöka svara på fler av dessa frågor.Uppgifter

 • Argumenterande text.

 • Analysuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsning och reflektion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa och förstå
Du läser boken och visar viss läsförståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av bokens handling och personer
Du läser boken och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens handling och personer.
Du läser boken och visar en god läsförståelse genom att göra utvecklande sammanfattningar av bokens handling och personer.
Du läser boken och visar en mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar.
Du skriver text och tankeinlägg och visar viss läsförståelse genom att du gör mycket enkla kommentarer kring bokens innehåll och budskap.
Du skriver text och tanke-inlägg där du visar grundläggande läsförståelse genom att du gör enkla tolkningar kring bokens innehåll och budskap.
Du skriver text och tanke-inläg där du visar god läsförståelse genom att du gör utvecklande tolkningar kring bokens innehåll och budskap.
Du skriver text och tanke-inlägg där du visar mycket god läsförståelse genom att du gör välutvecklade tolkningar kring bokens innehåll och budskap.
Samtala
Du deltar inte aktivt i boksamtalen och ställer inga frågor.
Du deltar i boksamtalen och ställer enkla och relevanta frågor.
Du deltar i boksamtalen och framför utvecklande åsikter som för samtalet framåt.
Du deltar i boksamtalen och ställer välutvecklade frågor och framför åsikter som för samtalet framåt och breddar/fördjupar diskussionen.