👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2017-08-24 12:48 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Luft - ett osynligt, men ändå så kraftfullt ämne.
Grundskola 5 Kemi Fysik
Vad är luft? Kan vi se den? Kan vi känna på den? Väger den någonting? Tar den plats? Vad består luft av? Vad är lufttryck? Vad händer när trycket ändras? Hur påverkar lufttrycket vädret? Vad menas med förorenad luft? Dessa frågor och många fler kommer vi att diskutera.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna:
- använda kunskaper i fysik och kemi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör luft.
- genomföra systematiska undersökningar om luft. Bedömning - vad och hur

 I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • kommunicera, ställa  frågor och och tar ställning i diskussioner kring luft.
 • genomföra undersökningar och dokumentera.
 • jämföra olika resultat av undersökningar och resonerar kring likheter och skillnader.
 • förklara och använda olika begrepp, t ex luftens egenskaper, luftmotstånd, väder och lufttryck.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi läser faktatexter, ser på film och utför praktiska undersökningar.

Vi diskuterar och jämför resultat med varandra.

Vi kommer att söka information och dokumentera med hjälp av våra faktaböcker, skrivböcker och Ipads.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6