Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-08-24 12:59 i Högadalsskolan Härryda
Grundskola 4 Matematik
Vilket värde har siffran i talet? Vilka metoder kan jag använda mig av för att lösa problem? Finns det olika sätt att räkna på? Vilka olika geometriska objekt kan jag namnet på? Hur kan jag skriva datum på olika sätt? Vad är skillnaden mellan analog och digital klocka?

Innehåll

Varför ska vi lära oss om matematik?
Matematik hjälper dig att fatta bra beslut i vardagen och ger dig större möjlighet att kunna påverka i samhället.

Detta ska vi lära oss i matematik.
Taluppfattning
- positionssystemet inom talområdet 1-10 000
- additions- och subtraktionstabellerna
- att storleksordna tal

Problemlösning
- olika problemlösningsmetoder

Addition, subtraktion, multiplikation och division
- olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000
- olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000
- samband mellan addition och subtraktion
- multiplikations- och divisionstabellerna
- att multiplicera och dividera med 10 och 100
- samband mellan multiplikation och division

Geometriska objekt, längd och omkrets
- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
- att jämföra, uppskatta och mäta längd
- att omvandla längdenheter
- att mäta och beräkna omkrets

Almanackan, klockan och tidsskillnad
- hur du avläser och skriver datum
- att jämföra, uppskatta och mäta tid
- att omvandla tidsenheter
- hur du avläser och skriver klockslag
att beräkna tidsskillnad

Arbetssätt
Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassen.
Du kommer att få tid att arbeta med olika uppgifter.
Vi kommer att använda matematiska begrepp när vi pratar matematik tillsammans.
Du kommer att få möjlighet att berätta hur du räknar och få möjlighet att lyssna på hur andra räknar.
Genom att göra din läxa varje vecka får du träna mer på det vi har arbetat med i skolan.

Dessa förmågor kommer du att få möjlighet att utveckla.
Fömågan att:

 • lösa problem(textuppgifter) genom att välja och använda metoder som passar till problemet t.ex. rita eller pröva
 • berätta hur du tänker när du räknar ut en uppgift
 • använda grundläggande matematiska begrepp som t.ex. siffra, tal, postionssystem, addition,subtraktion, multiplikation och division.
 • använda olika metoder för att räkna ut addition och subtraktion samt multiplicera och dividera ett tal med 10 och 100
 • Vad olika geometriska objekt heter samt hur du räknar ut omkrets
 • läsa av analoga och digitala klockan samt beräkna hur stor tidsskillnad det är mellan två klockslag.
 • läsa av en almanacka


Elevinflytande
Du får själv vara med och bestämma om du vill träna mer eller om du vill ha en utmaning.

Bedömning
Du får visa dina kunskaper genom:
- att delta aktivt och visa vad du kan under genomgång och samtal
- att använda matematiska begrepp
- det dagliga arbetet på lektionerna
- att visa att du har förstått det vi arbetar med i din läxa
- ett test i slutet av varje kapitel
- ett prov efter vi arbetat klart med boken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: