👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska HT 17 - Texttyperna

Skapad 2017-08-24 13:07 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under hösten så kommer vi på olika sätt arbeta med de olika texttyperna. Inledningsvis kommer vi skriva referat. Parallellt med detta så kommer vi arbeta med grammatik och läsning.

Innehåll

De olika texttyperna.

 

SMS/Meddelande: Kort, informativt. Ofta vardagsspråk och förkortningar.

 

Brev:  Det finns olika sorters brev. De kan vara formella och informella.

Ett formellt brev är brev som du skriver till någon som du inte känner, t ex när du söker jobb eller när du ansöker till en skola..

Ett informellt brev är ett brev som du skriver till någon som du känner väl, en kompis eller en familjemedlem.

 • Ett brev måste inledas (börja) med en hälsningsfras.
 • Ett brev måste avslutas med en avskedsfras, där du tydligt säger hej då.

Ett brev kan innehålla olika budskap.  information om något – ett meddelande till någon  ett klagomål, en kritik  en presentatio n (t ex i en jobbansökan)  en hälsning  en berättelse (t ex till någon som du inte träffat på länge)  en gratulation (när t ex någon fyller år)

 

Instruktion:  Informativ text där en handling beskrivs. Till exempel ett recept eller en text om hur man bygger ihop en specifik ikeamöbel.

 

Intervju: En intervju är en konversation mellan två eller fler personer där den ena parten utfrågar den andra för att få  information. Exempelvis en text till en tidning. Det finns också intervju för bedömning till exempel en anställningsintervju

 

Reportage: Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande. Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett bra reportage.

 

Argumenterande text: Beskrivande texter redogör för fakta, men försöker inte övertyga oss om något. Det försöker däremot argumenterande texter. Varje argumenterande text innehåller två saker som måste finnas för att texten ska vara argumenterande: tes och argument

 

Novell: En novell är en kort skönlitterär text. Ordet kommer från italienskans novella, som betyder "nyhet".

 

Krönika: En krönika är en text som kommenterar nyheter från t ex TV eller tidningar. Den är personligt skriven och innehåller egna åsikter. Krönikören talar ofta för en idé (för till exempel tolerans och mot rasism). Texten kan börja i en enkel personlig händelse, något som läsaren kan känna igen sig i.

 

Notis: Notisen är en informerande text som på ett mycket kortfattat sätt beskriver och sammanfattar en nyhet som har hänt. Notiser kan man läsa i både papperstidningar och nättidningar. Notisen har till uppgift att på ett objektivt och sakligt sätt förmedla information om händelser som har inträffat till allmänheten.

 

Artikel: En artikel är en text i en tidning som handlar t ex om en nyhet. Det är också vanligt med artiklar i antologier och på nätet. Artiklar kan handla om alla möjliga olika ämnen.

 

Referat: Ett referat är en slags sammanfattning, ett återgivande av vad någon har sett, läst eller hört. Man brukar skilja på referat och sammanfattning. Något förenklat kan vi säga att ett referat är en sammanfattning som når upp till vissa krav på saklighet och tydlighet

 

Recension: I en recension berättar man vad man tycker om t ex en film eller bok. Man berättar kort om handlingen och om viktiga personer som är med. Ofta sätter man betyg.Recensioner kan du hitta i tidningar och på nätet.

 

Dikt: En dikt (ett poem) är en ganska kort text med t ex rim och rytm eller ord som låter bra när man läser dem högt. Ofta finns det mycket känslor i dikter. En vers är ett stycke i en dikt. I bunden dikt eller vers rimmar orden.

 

Bildanalys:En bildanalys är som att lösa en gåta eller som att lägga pussel - att känna efter och studera och tolka tecken för att nå förståelse. Man synliggör processen mellan den som har gjort bilden och den som ser bilden

 

Platsansökan och cv: I ditt cv ska du beskriva dina erfarenheter, kunskaper och personliga egenskaper som du vill lyfta fram. Det finns olika sätt att strukturera ett cv. Vilket sätt du väljer beror lite på vad du har för meriter, vilken tjänst du söker och vilken bild du vill förmedla av dig själv.

 

Loggbok/Läslogg: En loggbok är en bok där man löpande, i kronologisk ordning, antecknar uppgifter om vad som händer.


Dagbok: En dagbok är en skrift där en person beskriver dagliga händelser och tankar. Anteckningarna sker inte nödvändigtvis varje dag. Att skriva dagbok är oftast förknippat med barndomen men även vuxna kan skriva dagbok.

Uppgifter

 • Utredande text

 • Utredande text

 • Referat om digerdöden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Referat

Kunskapskrav

Sriva referat
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på en godtagbar nivå.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ett referat och visar att du behärskar genren på ett väl fungerande sätt.
Språkets normer
Du skriver ditt referat med viss språklig variation, har överlag enkel textbindning samt följer i huvudsak de språkliga normerna.
Du skriver ditt referat med relativt god språklig variation, du har överlag en fungerande textbindning samt följer de språkliga normerna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du skriver ditt referat med mycket god språklig variation, du har välutvecklad textbindning samt följer de språkliga normerna på ett väl fungerande sätt.
Citat
Din text saknar citat.
Struktur, källhänvisning samt referatmarkeringar
Din text har i huvudsak en fungerande struktur med källhänvisning i texten samt några referatmarkeringar.
Din text har en relativt väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt referatmarkeringar
Din text har en mycket väl fungerande struktur, du citerar, har källhänvisning i texten samt väl formulerade referatmarkeringar.