👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik

Skapad 2017-08-24 13:12 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Svenska Musik
Musik, takt och ton

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Vilka delar ur syftet vill vi skapa ett arbetsområde eller arbetsuppgift kring?
 • Hur tar vi reda på elevernas förkunskaper och vad kan de ha inflytande över i planeringen av arbetsområdet?
 • Hur tydliggör vi arbetsområdet för eleverna så att de är medvetna om målet med arbetet?
 • Hur kan vi konkretisera de utvalda målen/syftena i det aktuella arbetsområdet?

Centralt innehåll

Begrepp

 • Takt
 •  Rytm
 • Unison
 • Kanon
 • Växelsång
 •  Psalm

Arbetssätt

• Vilka delar från den samlade läroplanens övergripande mål ska eleverna ges möjlighet att utveckla i det aktuella arbetsområdet?

• Hur introducerar, genomför och avslutas arbetsområdet så att eleverna ges möjlighet att utvecklas i riktning mot ämnets syfte och läroplanens övergripande mål?

• Hur stimulerar vi elevernas språkutveckling inom ramen för arbetsområdet?

• Vilka andra ämnen kan kopplas till arbetsområdet för att skapa större sammanhang och helheter?

Bedömning

• Hur och när kan elevernas kunskaper och förmågor bedömas i relation till arbetsområdet och ämnets kunskapskrav både under arbetsprocessen och efter genomfört arbete?

• Vilka redovisningsformer ger eleverna möjlighet att visa de kunskaper som det är tänkt att de ska utveckla?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Sv Mu
musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sjunga
Sjunger i enkla former i gemensam sång.
Sjunger i gemensam sång och anpassar med stöd efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång.(Unison, kanon och växelsång) Anpassar efter takt/rytm.
Sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Anpassa efter takt/rytm och situation.
Musikskapande
skapa, sätta samman olika sätt att uttrycka sig på .(tex imitation, improvisation och skapande med text, bild ,ljud, rytmer och rörelse)
Kan med hjälp gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på egen hand gestalta och utrycka musik i olika former, som tex text,bild,ljud,rörelse och dans.
Kan på ett enkelt sätt med hjälp kombinera olika former för att uttrycka musik.(bild, ljud, rörelse och dans.
Kan själv sätta samman olika sätt att uttrycka sig på. (tex att kombinera bild, ljud text, rörelse och dans)
Samtala och beskriva
musikupplevelser och musikens påverkan. beskriv¬ningar av egna musikupplevelser och av hur musik kan påverka människor.
Kan samtala kring musikupplevelser. Beskriver på ett enkelt sätt t.ex. vad man tycker om den, hur musiken påverkar människor.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver genom att ge tydliga exempel kopplat till kända situationer eller egna erfarenheter.
Samtalar kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Beskriver på ett tydligt sätt musikupplevelser och hur musiken påverkar människor i olika situationer
Samtalar kring musikupplevelser och hur musik påverkar människor i olika situationer. Gör tydliga kopplingar och jämförelser mellan olika situationer.
Sammanhang
Användandet av musik vid högtider sammankomster och i vardagen.
Känner till och kan några av våra vanligaste barnvisor.
Kan några av våra vanligaste barnvisor, samt känner till Nationalsången och någon psalm.
Kan flera barnvisor, nationalsången, någon psalm. Samt kan nämna i vilka situationer som de används
Kan flera sånger och kan knyta dem till rätt årstider, högtider och traditioner.
Funktioner
Musikinstrument och dess funktioner. Musiksymboler som texnoter.
Du vet att det finns olika instrumentgrupper.
Du kan nämna instrumentgrupper vi namn och vet att det finns musiksymboler.
Du kan nämna instrumentgrupper vid namn samt nämna något instrument som ingår och vet att det finns musiksymboler.
Du kan nämna instrumentgrupper vid namn samt nämna något instrument som ingår och kan nämna musiksymboler vid namn.