👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullbrandstorp-Frösakull mall planering ht 2016

Skapad 2017-08-24 13:14 i Lokes förskola Halmstad
Förskola
Planering av förskolans projekt i Gullbrandstorp och Frösakull.

Innehåll

VAD

Beskriv kortfattat vad ni ska arbete med i ert projekt.

 

VARFÖR

Motivera val av projekt

Utgå från era analyser från verksamhetsrapporten och/eller de observationer ni gjort i verksamheten.

Vad är det som gör att ni valt detta arbetsområde?

 • Vad ska vi bevara, förändra, ompröva, utveckla?
 • Vad har barnen för behov och intressen?

 

HUR

Arbetssätt & aktiviteter för att uppnå målen

 • Hur skapar vi förutsättningar för vårt projekt?
 • Vilka aktiviteter planerar vi att genomföra?
 • Vilken/vilka metoder ska vi använda?
 • Hur väljer vi att arbeta med våra lärmiljöer/material?
 • Vad vill vi att barnen ska utforska/upptäcka/uppleva/lära?
 • Vilka förmågor, färdigheter och begrepp vill vi de ska få utveckla?
 • Hur gör vi baren delaktiga?
 • Vilka förutsättningar ger vi vårdnadshavarna att engagera sig?
 • Hur integrerar vi läroplanens olika delar i våra projekt?

 

RESULTAT

 • Vilka resultat vill vi se?
 • Vilka förmågor och färdigheter vill vi synliggöra?

 

MÅL

Vilka mål i läroplanen utgår vi ifrån (Koppla till läroplansmålen med knappen på sidan)