Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KiVa för 3A

Skapad 2017-08-24 13:16 i Vaksalaskolan Uppsala
Grundskola F
Kiva skolprogrammet är en modell för att minska och förebygga mobbning. Varje elev stärks att ta eget ansvar för det gemensamma välbefinnandet och säga nej till mobbning.

Innehåll

Denna termin kommer vi att repetera lektion 1, som handlar om att lära känna varandra eftersom vi har fått 2 nya elever.

Sedan behöver vi repetera lektion 5,som handlar om mobbning för att kunna fortsätter med lektion 6 som handlar om att vi inte delta i mobbningen, och vidare
lektion 7,den mobbade behöver ditt stöd.
lektion 8, mig mobbar ni inte
lektion 9, böcker och berättelser
och sedan avslutar vi terminen med lektion 10.KiVa kontraktet.

 Vi kommer att anpassa lektionerna utifrån gruppens nivå. Eventuellt repetera de avsnitt som är viktigast samt träna på olika övningar som kompletterar lektionens innehåll.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: