👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bon Voyage 4 - kap 1 - ht 17

Skapad 2017-08-24 13:19 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Bon Voyage 4 - kap 1

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Bon Voyage 4 kapitel 1

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i skrift så att du kan göra dig förstådd i vardagliga situationer. Du ska kunna läsa och förstå fransk text.

Du lär dig berätta om sevärdheter i Sverige samt att beskriva svenska högtider och traditioner.

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet skriva, läsförståelse och hörförståelse.

Genomförande

Du repeterar reflexiva verb i presens samt passé composé med avoir.

Läsförståelse

Hörförståelse

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att formulera dig skrift med ord och fullständiga meningar,läsförståelse och hörförståelse. Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av aktivitet under lektioner,  läxprov, korta dialoger samt ett skriftligt prov efter kapitel 1.

Kursplanemål

Formulera sig i skrift och tal. Läsförståelse. Hörförståelse.

Matriser

M2
Bon Voyage 4 kap 1 ht 17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att formulera sig på franska i tal och skrift.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Du har ett enkelt ordförråd. Du gör grammatiska fel men innehållet är begripligt.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du har utökat ditt ordförråd. Du gör ett fåtal grammatiska fel.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du har ett mycket gott ordförråd. Du gör i princip inga grammatiska fel.
Att förstå innehållet i olika slags franska texter.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.